ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 HealthServ.net
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 HealthServ.net

กรุงเทพมหานคร ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ปี พ.ศ. 2548 โดยให้ประชาชนชาวกรุงเทพ นำสุนัขของตนมาจดทะเบียน เพื่อให้ผู้เลี้ยงได้ตระหนักและเห็นความจำเป็นของการเลี้ยงสุนัข โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและชุมชน เพื่อลดปัญหาสุนัขถูกทอดทิ้งกลายเป็นสุนัขจรจัด

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด