ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ HealthServ.net
7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ThumbMobile HealthServ.net

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังคงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้ - กรมควบคุมโรค

7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ HealthServ


7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

1.หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน
5.ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6.โรคธารัสซิเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7.โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ HealthServ

ไข้หวัดใหญ่

         เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza Virus) ในทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้มีไข้ ไอ น้ำมูก คัดจมูก จาม อาจมีอาการปวดเมื่อตามตัว อ่อนเพลียคล้ายกับไข้หวัด แต่อาการจะรุนแรงกว่า นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดลมและปอดอักเสบ นอกจากนั้นยังทำให้โรคประจำตัวมีอาการกำเริบจากการติดเชื้อ เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, โรคเกี่ยวกับตับและไต ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆ ในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้


         วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปี เป็นเชื้อต่างชนิดกันและบางสายพันธุ์คาดการณ์การระบาดได้ยาก ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้มีภูมิคุ้มกันสูงตลอดเวลาและครอบคลุมสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆให้มากที่สุด โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด - ข้อมูลจากรพ.ธนบุรี         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดฉีดให้กับประชาชนไทย ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด