ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเข้มข้น

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเข้มข้น (Concentrated Cannabis Producta) และพฤติกรรมสุขภาพ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเข้มข้น (Concentrated Cannabis Producta) และพฤติกรรมสุขภาพ*

LCinnamon Bidwel*, Rende Martin-Willett, Holis C. Kardly *
*Insdiruta of Cognitive Science. Unversity of Colorado Boulder, Boulder USA
Department of Psychology and Neuroscience, University of Colorado Boulder, Bouicier. USA
Department of Psychology, Colorado State University, Fort Collins, USA
Drug and Alcohol Revriew. 2021 Mar 30 doi: 10.1111/dar.13281.
 
กัญชา (Cannabis sativa L.) เป็นพืชที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และมีผู้สนใจศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านการแพทย์ เศรษฐกิจ และ สังคม มีทั้งข้อดี ก่อเกิดประโยชน์มากมาย และข้อเสียที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการแพทย์ พิษวิทยาและสังคม ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเข้มข้น (concentrated cannabis products) มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีสารสำคัญ คือ สารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-tetrahydrocannabinol, THC มีความเข้มข้นสูงมาก สารนี้มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะโรคทางระบบประสาท และพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาเข้มข้นที่มีความแรงสูงมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นบทความนี้จึงมีการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดกัญชาเข้มข้นในด้านต่างๆ เท่าที่มีอยู่ ทั้งทางด้านการผลิต การสกัด วิธีการให้ยา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งเสนอแนะถึงการศึกษาที่ควรตำเนินการในอนาคตของสารสกัดกัญาเข้มข้นนี้ ทั้งผลเฉียบพลันและผลเรื้อรังในผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลความรู้เหล่านี้สามารถนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาถึงการนำมาใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยในอนาคลของสารสกัดภัญชาเข้มข้นต่อไป
 
*Bidwell LC, Martin-Willett R, Karoly HC. Advancing the science on cannabis concentrates and behavioral health. Drug and Alcohol Review. 2021 Mar 30. doi: 10.1111/dar.13281.

ธงชัย สุขเศวต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนี จันทร์เกษ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
มกราคม-เมษายน 2564
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด