ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน HealthServ.net
อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน ThumbMobile HealthServ.net

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า ตำบลหนองแก่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันลงมือปลูกต้นกัญชา 50 ต้นแรกของทางกลุ่ม

อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน HealthServ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ปารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า ตำบลหนองแก่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันลงมือปลูกต้นกัญชา 50 ต้นแรกของทางกลุ่มฯ ในโรงเรือนที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างไว้ สำหรับการปลูกกัญนำร่องชุดแรก โรงเรือนนี้มีการควบคุมแสง ระบบน้ำ และระบบความปลอดภัยจำกัดการเข้าออก ตลอดจนมีระบบกล้องวงจรปิดบันทึก เพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำกัญหาออกจากโรงเรือน โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากกัญชา ยังถือว่าเป็นพืชที่ต้องมีการควบคุมการใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้การปลูกอยู่ในการควบคุมของทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วย
 
นายแพทย์ปารถนา ประสงค์ดี กล่าวว่า สรรพคุณกัญชาในทางการแพทย์มีสารที่สามารถรักษาได้กลายโรค อีกทั้ง จังหวัดอุทัยธานีมีโรงพยาบาลหนองฉาง ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตยาสมันไพรรองรับผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกพืชกัญชาอยู่แล้ว แต่การปลูกต้องได้คุณภาพ มาตรฐานภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ส่วนที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นเรื่องในอนาคต
 
นางศุภากร เพ็ญเขตรกิจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า กล่าวว่า แรงบันดาลใจเกิดจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากแหล่งต่างๆว่ากัญชามีสรรพคุณทางการแพทย์ กอปรกับภายในชุมชนมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องทานยาจนกระทบต่อไต จึงปรึกษากันภายในกลุ่มกับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดมทุนได้ 107,000 บาท นำไปจัดสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ได้ตามกฎเกณฑ์ และเริ่มการปลูก
    
นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนแห่งนี้ ว่ามีความรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการปลูกปลอดสารพิษและพืชสมุนไพร มานาน ดังนั้นการต่อยอดปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์จึงน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านแพทย์แผนไทยและทางเศรษฐกิจในชุมชน แต่ก็ยังคงได้รับการดูแลจากทางราชการเพื่อให้การปลูกพืชกัญชาเป็นไปตามกรอบของกฎหมายขณะนี้ ส่วนในอนาคตจะสามารถจะสามารถเป็นต้นแหล่งความรู้ แหล่งต้นพันธุ์ให้ชาวบ้านนำไปขยายผลถ้ากฎหมายปลดล็อกใช้ในการปลูกและใช้กัญชา เพิ่มขึ้น อีกด้วย

TNN Thailand
22 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพ TNN
 Thailand, 420 Forest Park Channel
อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด