ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พังงา โชว์ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ย้ำเชื่อมั่นพื้นที่ท่องเที่ยว

พังงา โชว์ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ย้ำเชื่อมั่นพื้นที่ท่องเที่ยว HealthServ.net

จังหวัดพังงา จัดซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน (Sky doctor) เผยระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความพร้อมทั้งทางน้ำและอากาศ เชื่อมโยงเครือข่ายโรงพยาบาลระดับสูง ย้ำจะผลักดัน Sky Doctor ให้ครบทุกเขตสุขภาพ เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะในพื้นที่พิเศษเข้าถึงการรักษาทันเวลา เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

พังงา โชว์ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ย้ำเชื่อมั่นพื้นที่ท่องเที่ยว ThumbMobile HealthServ.net
 
     
 
   22 มกราคม 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน ที่ สนาม ฮ. ชั่วคราว โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดพื้นที่พิเศษนำร่องด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและพื้นที่เกาะ ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2566 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยือนประมาณ 2.61 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว 1.2 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน พร้อมระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการ ที่มีมาตรฐานตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับสากล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และหนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง 
 
        “ระบบ Sky Doctor ซึ่งใช้เฮลิคอปเตอร์นำทีมแพทย์ไปรับตัวผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือในพื้นที่เกาะ อย่างเช่น อำเภอเกาะยาว จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Sky Doctor ให้ครบทุกเขตสุขภาพ เพื่อพร้อมช่วยเหลือทุกชีวิตให้ปลอดภัย” นพ.ชลน่านกล่าว


 
พังงา โชว์ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ย้ำเชื่อมั่นพื้นที่ท่องเที่ยว HealthServ


 
      นพ.โอภาส กล่าวว่า จังหวัดพังงา ได้จัดเรือพยาบาล 5 ลำ ประจำจุดตามเกาะต่างๆ และมีจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ (Sky Doctor) กระจายอยู่ทั่วจังหวัด ทั้งบนเกาะ และในเมืองรวม 9 แห่ง โดยมีระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายโรงพยาบาลระดับสูง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การแพทย์เขาหลัก เป็นสถานบริการรองรับนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศ ได้จัดอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) ให้กับทีมปฏิบัติการจำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย โรงพยาบาลพังงา 2 ทีม โรงพยาบาลตะกั่วป่า 2 ทีม ศูนย์การแพทย์เขาหลัก 1 ทีม และโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 1 ทีม จึงมีความพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อรักษาด้วย Sky Doctor รวมทั้งการรับมืออุบัติภัยทางทะเลที่อาจเกิดขึ้น
 
      โดยในปีงบประมาณ 2566 มีการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ จำนวน 2 ราย ไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลตรัง เป็นผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด (Aortic dissection) ซึ่งการรักษาประสบผลสำเร็จดี
พังงา โชว์ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ย้ำเชื่อมั่นพื้นที่ท่องเที่ยว HealthServ
พังงา โชว์ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ Sky Doctor ย้ำเชื่อมั่นพื้นที่ท่องเที่ยว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด