ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางโพ

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางโพ Thumb HealthServ.net
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางโพ ThumbMobile HealthServ.net

คลอดเหมาจ่าย สบายใจ
คลอดปกติ : 33,900.-
ผ่าตัดคลอด : 43,900.-
ห้อง VIP เพิ่มเพียง (ต่อคืน) 3,000.-

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางโพ HealthServ
 บริการที่จะได้รับ เมื่อฝากครรภ์และคลอดที่ ร.พ บางโพ
จากทีมสหวิชาชีพ (สูติแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด)
 
การเตรียมตัวก่อนคลอด แนะนำการเลือกอาหาร และการออกกำลังกาย
การปฏิบัติตัวหลังคลอดสำหรับคุณแม่
แนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แนะนำการดูแลทารกทั่วไป
แนะนำการอาบน้ำทารก
และบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด  ♥ New ♥ 
*** การเข้าร่วมโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่ายขึ้นอยู่กับ สภาวะของมารดา ทารก และดุลยพินิจของแพทย์

คลอดปกติ 33,900.-

ห้องพักเดี่ยว พักฟื้น 3 วัน 2 คืน
ค่าแพทย์ สูติแพทย์ และ กุมารแพทย์
ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก รวม 3 วัน
ห้องพักพิเศษเดี่ยว อาหาร การบริการพยาบาลของมารดา รวม 3 วัน
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสำหรับมารดา
ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกขณะอยู่ในครรภ์ก่อนคลอด
ตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ (TSH) และโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) (PKU)
วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี** เข็มแรก สำหรับทารก
วิตามิน เค ชนิดฉีด
ตรวจหาภาวะซีดและตัวเหลือง
ตรวจกรุ๊ปเลือด
ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารก
ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
บริการทำสูติบัตร
สมุดบันทึกสุขภาพ และตารางการรับวัคซีน
บัตรสมาชิกโรงพยาบาลบางโพ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการมารับบริการ
ภาพแรกของมารดาและทารก
หมอนรองให้นมบุตร
แนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
หมายเหตุ (คลอดปกติ)
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึงการคลอดโดยใช้ยาระงับความเจ็บปวด
เข้าสันหลัง (Block) หรือ กรณีมีโรคแทรกซ้อนของมารดาและทารก
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ในโปรแกรม คือ ENGERIX-B (ANTIBODY)
กรณีต้องการพักห้องที่ราคาสูงกว่าที่กำหนด จะมีค่าห้องพักเพิ่ม

 

ผ่าตัดคลอด 43,900.-

ห้องพักเดี่ยว พักฟื้น 4 วัน 3 คืน
ค่าแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก รวม 4 วัน
ห้องพักพิเศษเดี่ยว อาหาร การบริการพยาบาลของมารดา รวม 4 วัน
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสำหรับมารดา
ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกขณะอยู่ในครรภ์ก่อนคลอด
ตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ (TSH)   และโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) (PKU)
การระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง (Spinal Block)
วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี** เข็มแรก สำหรับทารก
วิตามิน เค ชนิดฉีด
ตรวจหาภาวะซีดและตัวเหลือง
ตรวจกรุ๊ปเลือด
ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารก
ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
บริการทำสูติบัตร
สมุดบันทึกสุขภาพ และตารางการรับวัคซีน
บัตรสมาชิกโรงพยาบาลบางโพ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการมารับบริการ
ภาพแรกของมารดาและทารก
หมอนรองให้นมบุตร
แนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้คำแนะนำการดูแลร่างกายหลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
หมายเหตุ (ผ่าตัดคลอด)
อัตรานี้ไม่รวมการทำหมัน การผ่าตัดไส้ติ่ง หรือกรณีมีโรคแทรกซ้อน
กรณีมีความประสงค์หรือความจำเป็นต้องใช้การระงับความรู้สึกด้วย
วิธีดมยาสลบ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
กรณีต้องการทำหมัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
กรณีต้องการผ่าตัดไส้ติ่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ในโปรแกรม คือ ENGERIX-B (ANTIBODY)
กรณีต้องการพักห้องที่ราคาสูงกว่าที่กำหนด จะมีค่าห้องพักเพิ่ม
ห้องเดี่ยว
ตามแพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย
 

ห้อง VIP เพิ่มเพียง(ต่อคืน) 3,000.-

 
 
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางโพ HealthServ
 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติม
คลินิกสุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2411
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลบางโพ HealthServ

โรงพยาบาลบางโพ

โรงพยาบาลบางโพ
95 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด