ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลกลาง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลกลาง HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลกลาง อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ ครอบคลุม เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม. และคลินิกต่างๆ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลกลาง ThumbMobile HealthServ.net
เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง

  1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.022443515
  2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.022910106
  3. โรงพยาบาลตากสิน  โทร.024371625
  4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.024440138 ต่อ 8859
  5. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.02326 9995
  6. โรงพยาบาลสิรินธร โทร.023286900-19
  7. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.024293575 ถึง 8
  8. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.029884100
  9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.024050900 ถึง 4
  10. โรงพยาบาลบางนา โทร.021800201
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.คลินิกต่างๆ ดังนี้
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริญญา
369/21 ถ.วังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.02-4122819
 
ถาวรคลินิกเวชกรรม 
1172 ซ.สะพานยาว ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรีกรุงเทพฯ โทร. 02-4680015
 
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
111 ซ.ปิ่นเกล้าอาเขต ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร. 02-4354976
 
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม 
217 ถ.อรุณอัมรินทร์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.02-4337332
 
แพทย์พิสิฐคลินิกเวชกรรม
387/25 ซ.บ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.02-2236733
 
ไมตรีจิตต์คลินิกเวชกรรม 
447 ถ.ไมตรีจิตต์แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.02-2219920
 
สุรชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคผิวหนัง 
155 ถ.จรัญสนิทวงศ์แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.02-4356814 ถึง 5
 
สุรชัยคลินิกเวชกรรม
135 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.02-3922735
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด