ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพนัสนิคม

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพนัสนิคม HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพนัสนิคม อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพนัสนิคม ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพนัสนิคม HealthServ
 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
1 ม.14 ต.เกาะจันทร์อ.เกาะจันทร์จ.ชลบุรี โทร.0 3816 6300
 
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
59 ม.1 ต.ท่าเทววงศ์อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 6461
 
โรงพยาบาลบ่อทอง 
2 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 1747
 
โรงพยาบาลบางละมุง 
669 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร.0 3842 9245
 
โรงพยาบาลบ้านบึง
 3 ซ.19 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 2200
 
โรงพยาบาลพานทอง
 1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3893 2500
 
โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 
33/37 กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0 3824 5051
 
โรงพยาบาลหนองใหญ่
 207 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติต.หนองใหญ่อ.หนองใหญ่จ.ชลบุรี
โทร.0 3821 6312
 
โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
1 ม.14 ต.เกาะจันทร์อ.เกาะจันทร์จ.ชลบุรี โทร.0 3816 6300
 
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
59 ม.1 ต.ท่าเทววงศ์อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 6461
 
โรงพยาบาลบ่อทอง 
2 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 1747
 
โรงพยาบาลบางละมุง 
669 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร.0 3842 9245
 
โรงพยาบาลบ้านบึง
 3 ซ.19 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 2200
 
โรงพยาบาลพานทอง
 1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3893 2500
 
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 
133 ม.11 ต.ห้วยใหญ่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3823 8374
 
โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 
33/37 กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0 3824 5051
 
โรงพยาบาลหนองใหญ่
 207 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติต.หนองใหญ่อ.หนองใหญ่จ.ชลบุรี
โทร.0 3821 6312
 
โรงพยาบาลอ่าวอุดม 
อ.อ่าวอุดม จ.ชลบุรีโทร.0 3835 1012
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
 
คลินิกจุมพลการแพทย์ 
3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรีโทร.0 3875 0242
 
คลินิกแพทย์ยงยุทธ
 101 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์1 ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีโทร.08 9244 2144
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์
 26/1291 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรีโทร.0 3844 1760
 
คลินิกแพทย์วรรณา 
2 ถ.ศรีวิชัย ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.09 4495 6510
 
คลินิกแพทย์อาภรณ์ 
200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3820 1952 
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแพทย์มาโนชญ์
 96/10 ถ.สุขประยูร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.06 3727 9366
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมออรรถพล
 29/5 ม.11 ถ.สุขประยูร ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.09 0985 0359
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
 14 ถ.บวรสถิตย์ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรีโทร.0 3844 5471
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา 
56/23 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรีโทร.08 4466 6294
 
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร
 99 ม.4 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมีอ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรีโทร.0 3820 9750 
 
แพทย์ขนิษฐาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
 126/4-5 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.08 1562 0129
 
แพทย์ปิยรัตน์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
 96/4 ถ.สุขประยูร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
 จ.ชลบุรีโทร.09 4652 2445
 
พนัสเวชคลินิก 
17 ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรีโทร.0 3846 1733 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด