ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ.net
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

เวลาทำการ สถานที่ติดต่อหรือนัดหมายล่วงหน้า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
02-244-3919
02-244-3900

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ
  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากสุขภาพที่แข็งแรง การตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปีมีความสำคัญ เนื่องจากโรคในระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า  
 
            ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนำไปสู่การดูแล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 
 "คัดกรองความเสี่ยง  หลีกเลี่ยงการเกิดโรค" 
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
 
ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้รับบริการ (บัตรโรงพยาบาล) แล้ว ติดต่อขอรับการตรวจสุขภาพได้ที่อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 3 
ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้รับบริการ (บัตรโรงพยาบาล) ติดต่อทำบัตรที่จุดคัดกรอง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 


 
เวลาทำการ  
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 15.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
 
 
สถานที่ติดต่อ หรือนัดหมายล่วงหน้า
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 
โทร. 02-244-3919 หรือ 02-244-3900 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด