ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิสุขภาพประชาชน

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประชาชน ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิคนพิการ สิทธิผู้สูงอายุ

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com Home / สิทธิสุขภาพประชาชน
Thumb1

[ประกันสังคม] จ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท เพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์เป็น 1,500 บาท

ผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป เบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราใหม่จำนวน 15,000 บาท
Thumb1

[บัตรทอง] ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จองคิว-นัดฉีด ฟรี! 4 ช่องทาง

จองคิวได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช.1330 (ตลอด 24 ชม.)
Thumb1

[บัตรทอง] โรค-อาการ-การตรวจรักษาแบบใด ใช้สิทธิบัตรทองได้-ไม่ได้

การเจ็บป่วยโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ มีมากมายหลากโรค หลายอาการ หลายสาเหตุ ในฐานะพลเมืองไทยทุกคน จะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ "บัตรทอง" เป็นสิทธิบัตรพื้นฐานในการได้รับการดูแลรักษาจากรัฐ ทุกท่านควรได้ทราบข้อมูลไว้ว่า โรค-อาการ-การตรวจรักษาโรคต่างๆ นั้น มีแบบใดที่สามารถ "ใช้สิทธิได้" หรือแบบใดที่ "ใช้สิทธิไม่ได้" จากสิทธิบัตรทองพื้นฐานของเรา
Thumb1

ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 1-12 ในกรุงเทพ

ข้อมูลประกันสังคม 12 เขตในกทม.พร้อมที่อยู่ เบอร์โทร แฟกซ์ แผนที่ facebook page
Thumb1

[ประกันสังคม] รู้หรือไม่ ผู้ประกันตนทุกท่าน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี

สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดได้ ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
Thumb1

[บัตรทอง] 1 ก.พ. 64 นี้ เริ่มทยอยเปิดจุดให้บริการใน กทม 14 แห่ง หลังจากปิดเพราะโควิด

รายชื่อ สปสช ประจำสำนักงานเขตใน กทม. ที่เปิดให้บริการตามปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย
Thumb1

สปสช.ขยายจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปชช. 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ถึง 30 เม.ย. เริ่มฉีด 1 พ.ค.-31 ส.ค.

สปสช. ขยายเวลาจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 64 หลังจัดบริการเพิ่มอีก 2.4 ล้านโด๊ส รวมเตรียมวัคซีนรองรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในปี 2564 เป็น 6.4 ล้านโด๊ส พร้อมปรับ Health Wallet บนแอปเป๋าตัง เปิดกว้างประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบได้ หลังก่อนหน้านี้จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปี
Thumb1

สสจ.เลย เปิดโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว เริ่ม 1 มีนา 64

4 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีการเปิดโครงการยกระดับ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว จังหวัดเลย เเละมอบนโยบายโครงการฯ 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว ซึ่งเริ่มโครงการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
Thumb1

[บัตรทอง] สิทธิการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง และบริการกรณีเฉพาะ

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ใน 4 กรณี ได้แก่ กรณีเป็นโรคมะเร็ง กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ กรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และ บริการกรณีเฉพาะ
Thumb1

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 แห่ง กระทรวง พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ สร้างโอกาส กับการมีงานทำและมีอาชีพ เปิดให้เรียนฟรี
Thumb1

[บัตรทอง] บริการสร้างเสริมสุขภาพ 7และบริการป้องกันโรค

บริการบัตรทองไม่เพียงแค่ให้การดูแลรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่กลไกการป้องกันการเจ็บป่วย เป็นหน้าที่หลักอีกด้านที่ต้องทำควบคู่ไป ใน 2 คำนิยามนี้ "บริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค"
Thumb1

สิทธิประโยชน์ของคนพิการด้านการแพทย์

คนพิการสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่า (บัตรทองคนพิการ ท.74) ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง!!! โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยติดต่อหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใกล้บ้านทุกแห่ง
Thumb1

สิทธิการตรวจสุขภาพ 3 กลุ่มสิทธิ - ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง

สิทธิการตรวจสุขภาพ 3 กลุ่มสิทธิ - ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง แต่ละกลุ่ม มีสิทธิอย่างไรบ้างควรรู้
Thumb1

บัตรทอง : 3 วิธีเปลี่ยนหน่วยบริการประจำบัตรทอง (เปลี่ยนได้ปีละ 4 ครั้ง)

เราทุกคนสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำบัตรทองได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ ผ่าน 3 วิธี คือ ผ่านแอป ผ่านไลน์ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สปสช. ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเขต 19 เขต ต่างจังหวัดติดต่อรพ.สต.
Thumb1

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน+(DRG)

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อ 96 โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน+(DRG) (กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า) แบ่งเป็นกรุงเทพ 38 แห่ง ต่างจังหวัดทั่วประเทศ 58 แห่ง
Thumb1

[ประกันสังคม] เปรียบเทียบการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 จากรัฐบาล (เรารักกัน เราชนะ)

ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ) มาตรา 39 (บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้) และมาตรา 40 (ผู้ประกันตนนอกระบบ หรือ
Thumb1

[บัตรทอง] สปสช.ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงจองสิทธินัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 ก.พ.-31 มี.ค.

จองผ่าน 4 ช่องทาง 1) สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 2) น่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) 3) Line @UCBKK และ 4) แอป เป๋าตัง Health Wallet (เฉพาะผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป)
Thumb1

โรงพยาบาลประกันสังคมที่ยังเปิดรับผู้ประกันตน ปี 64 (ล่าสุด 8 มีค. 64 - 76 แห่ง)

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 64 ล่าสุด 8 มีค. 64 - 76 แห่ง
Thumb1

Telehealth/Telemedicine บริการสาธารณสุขระบบทางไกล ยุค New Normal

สปสช.จับมือโรงพยาบาล 15 แห่ง นำร่องจ่ายค่าบริการ Telehealth/Telemedicine เฟสแรก เพื่อลดระยะห่างทางกายภาพและลดความแออัดในโรงพยาบาล รับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ เน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายที่มีอาการคงที่ สามารถควบคุมโรคได้ดี
Thumb1

[บัตรทอง] บริการจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ไปได้สวย 9 เดือน ส่งแล้ว 1.77 แสนครั้ง

มีโรงพยาบาลร่วมโครงการจำนวน 217 แห่ง ผู้ป่วยรับบริการ 147,270 คน บริการรับยาทางไปรษณีย์จำนวน 176,924 ครั้ง
Thumb1

[บัตรทอง] 1 ก.พ.64 เปิดจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผ่านแอปเป๋าตัง สายด่วน 1330 Line @UCBKK และที่สถานพยาบาล

จองผ่าน 4 ช่องทาง 1) สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 2) น่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) 3) Line @UCBKK และ 4) แอป เป๋าตัง Health Wallet (เฉพาะผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป)
Thumb1

รายชื่อคลินิกเครือข่าย รพ.ประกันสังคม

รายชื่อคลินิกเครือข่ายของรพ.ประกันสังคม ประจำปี 2565
Thumb1

คำชี้แจง การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงการกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น จึงขอเรียนชี้แจงให้ผู้ประกันตนทราบ - หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506