ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิสุขภาพประชาชน

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประชาชน ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิคนพิการ สิทธิผู้สูงอายุ

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com Home / สิทธิสุขภาพประชาชน
Thumb1

สิทธิประโยชน์ทันตกรรม บัตรทอง 30 บาท ทำฟันไม่เสียตัง บัตรปชช.ใบเดียว

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก-ทันตกรรม สามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิได้แล้ว เพียงแสดงบัตรประชาชน หากอาการป่วยเกินศักยภาพการรักษาของหน่วยบริการตามสิทธิ จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมต่อไป
Thumb1

ผู้ประกันตนหญิง ม.33 - 39 ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก และ รักษาฟรี

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 โดยผู้ประกันตนหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้ง ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย
Thumb1

[บัตรทอง] 4 ช่องทางตรวจสอบสิทธิ เปลี่ยนสิทธิ

สปสช.บัตรทอง แนะนำ วิธีการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเอง ง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน “บัตรทอง” หรือ “สิทธิสปสช.” คือสิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่น
Thumb1

[ประกันสังคม] สิทธิควรรู้กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

สิทธิควรรู้กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
Thumb1

สิทธิคนพิการทางการศึกษา

คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงปริญญาตรี พร้อมได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษา
Thumb1

เริ่ม 1 พ.ค.65 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา เริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี

1 พ.ค. 2565 เริ่มต้นบริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี” ประจำปี 2565 จัดให้โดย สปสช. เพื่อดูแลคนไทย 4.2 ล้านคน ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ครอบคลุมทุกสิทธิ เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เฉพาะ กทม. เปิดจองสิทธิล่วงหน้าได้ผ่านแอป “เป๋าตัง”
Thumb1

เช็คได้ที่นี่! สิทธิประโยชน์พื้นฐานบัตรทอง 13 ประการ ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

สปสช.ได้จัดทำข้อสรุป สิทธิพื้นฐานของคนไทย ในการได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่ 13 ประการ "ที่ครอบคลุมบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต" ด้วยหวังให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจถูกต้องของคนไทยทุกๆ คน และ สปสช.ระบุเพิ่มว่า จะมีอีก 4 สิทธิใหม่ที่จะบรรจุเข้าเป็นสิทธิพื้นฐานเช่นกัน
Thumb1

6 กรณีถูกเลิกจ้าง ที่หมดสิทธิ์รับเงินทดแทน

กรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้กระทำความผิด หรือมีเหตุบางข้อที่เข้าข่ายเงื่อนไขทำให้นายจ้างสามารถให้ออกจากงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประกันตนจะไม่สามารถรับสิทธิชดเชย หรือเงินทดแทนใดๆ ได้ ตาม 6 กรณีต่อไปนี้
Thumb1

ผู้ประกันตน ป่วยโรคไต ขอรับสิทธิ์รักษาได้ดังนี้

ประกันสังคมประกาศชัดพร้อมดูแลช่วยเหลือ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่ป่วยเป็นโรคไต แนะวิธีขอรับสิทธิ์รักษา การรับบำบัดทดแทนไต วิธีการยื่นขอรับการอนุมัติ และเอกสารประกอบที่จำเป็นต้องใช้
Thumb1

ถาม-ตอบ เรื่องประกันสังคม (ตอน 1) ผู้ประกันตนถาม ประกันสังคมตอบ

หน้าที่หลักของประกันสังคม คือมุ่งให้บริการตอบสนองผู้ประกันตนทุกคน คำถามในประเด็นต่างๆ จากผู้ประกันตน ล้วนมีความสำคัญ ต้องการคำตอบและหาทางออกหาพบปัญหา คำถาม-คำตอบที่รวบรวมมาไว้ ผู้ประกันตนถาม-ประกันสังคมตอบ จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้รับผลตามประสงค์
Thumb1

4 ขั้นตอนง่ายๆ เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ผ่านไลน์ @ssothai

ผู้ประกันตนที่อยากแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาล แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไง ทำตาม 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาล ได้ถึง 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น)
Thumb1

[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน

ลูกจ้าง ประสบอันตราย!! เนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทดแทนรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน
Thumb1

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 5 ประเภทของไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีประกันสุขภาพภาครัฐ 5 ประเภท ได้แก่ 1) สิทธิหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) สิทธิประกันสังคม 3) สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล ของข้าราชการ 4) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น และ 5) สิทธิหน่วยงาน รัฐอื่นๆ
Thumb1

เช็คโควต้า รพ.รับผู้ประกันสังคม [4 มกราคม 65]

ข้อมูลล่าสุด 4 มกราคม 65 โรงพยาบาลเอกชน 88 แห่งจากทั่วประเทศ (1 แห่งเต็มแล้วคือ ป.แพทย์) เปิดรับผู้ประกันตน ที่ต้องการเปลี่ยน/ย้าย รอบปี 65 สามารถทำการย้ายได้ถึง 31 มีนาคม 65
Thumb1

ม.33 ม.39 มีลูกไม่ถึง 6 ขวบ รับเงินสงเคราะห์บุตรได้ 800 บาท/คน/เดือน รับได้ไม่เกิน 3 คน

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ขวบ สามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คนละ 800 บาทต่อเดือน พ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ ขอรับได้มากสุดคราวละไม่เกิน 3 คน ยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านท่าน
Thumb1

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ กลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กโตวัยรุ่น

กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี และกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี แต่ละกลุ่มมีสิทธิประโยชน์บริการ อย่างไรบ้าง และ บริการสาธารณสุขใดบ้าง ที่ไม่อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการและไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายได้
Thumb1

[ประกันสังคม] ประสบอันตราย-เจ็บป่วยฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลวันหยุด ต้องทำอย่างไร

ประกันสังคม ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสถานพยาบาล ให้อำนวยความสะดวก ให้บริการการแพทย์ กับผู้ประกันตนที่จำเป็น-ประสบอันตราย-เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในระหว่างเทศกาล ซึ่งไม่สามารถเข้ารับบริการตามสิทธิ ณ รพ.ที่มีสิทธิได้
Thumb1

[ประกันสังคม] โควต้า รพ.ประกันสังคม ปี 65 ที่เปิดรับผู้ประกันตน

ข้อมูลล่าสุด 2 พ.ย.64 จากสำนักงานประกันสังคม นำมาเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้พิจารณาและเลือกเปลี่ยน
Thumb1

เริ่มวันนี้ (16 ธ.ค.) เปลี่ยนรพ.ประกันสังคม ปี 65 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 ทุกคน

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคมสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อใช้สิทธิเข้ารักษาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 เริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565
Thumb1

สถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2567 (รายจังหวัด)

[อัพเดตรายชื่อปี67] ประกันสังคม ประกาศรายชื่อรพ.ประกันสังคมประจำปี 2567 แล้ว โดยมีรพ.เพิ่มเข้ามาใหม่ 8 แห่ง เป็นรพ.เอกชน 6 แห่ง และเป็นรพ.รัฐ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.บางละมุง ชลบุรี และรพ.กุมภวาปี อุดรธานี และมีรพ. 1 แห่งที่เปลี่ยนชื่อ คือ รพ.มเหสักข์เดิม เปลี่ยนชื่อเป็น รพ.ไอเอ็มเอช สีลม สำหรับรายชื่อทั้งหมดเช็คได้จากที่นี่
Thumb1

ผู้ประกันตน ม.33 & ม.39 มีสิทธิ์ทำฟัน อย่าให้เสียเปล่า รีบใช้ก่อนสิ้นปี

อีกเดือนกว่าๆ ก็จะหมดปี 2564 แล้ว ประกันสังคมย้ำเตือน ให้ผู้ประกันตน ม.33 & ม.39 ที่มีสิทธิทำฟัน และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลย ควรรีบไปใช้ ก่อนสิ้นปี
Thumb1

[ประกันสังคม] ผู้ประกันตนเลือกเปลี่ยน รพ.ในปี 65 ได้แล้ว เริ่ม 16 ธค 64 (ถึง 31 มีค 65)

ฤดูกาลเปลี่ยนรพ.ประกันสังคม มาแล้ว เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 - รายชื่อรพ.ปี 2565 ออกมาแล้ว มีรพ.ใหม่เพิ่ม 9 แห่ง
Thumb1

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ ฟรี ทุกโรงพยาบาลประกันสังคม

ผู้ประกันสังคม รู้หรือไม่ ว่ามีสิทธิตรวจสุขภาพฟรี ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมสิทธิการตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี (เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ประกันตน) ทุกสิทธิ ม.33 และ ม.39 ยกเว้น ม.40
Thumb1

[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่

กรณีตาย ประกันสังคมจ่าย • ให้ 2 ส่วน คือค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ • แยกตามประเภท ระหว่าง ม.33 และ ม.39 กับ ม.40 • ตามระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ • กรณี ม.40 ขึ้นกับทางเลือกในการจ่ายสมทบ
Thumb1

[ประกันสังคม] ผู้ประกันตนมาตรา 40 - สิทธิประโยชน์ จ่ายรายเดือน การสมัคร การเบิกเงิน-ขอคืนเงิน

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 จะเกิดตามทางเลือกที่ผู้ประกันตนเลือกจ่ายในแต่ละเดือน
Thumb1

สิทธิสวัสดิการพนักงาน อปท.ในการรักษาพยาบาล และแนวทางการเข้ารับบริการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ในประเด็นต่างๆ
Thumb1

[ประกันสังคม] ผู้ประกันตน ม. 40 ป่วย COVID-19 จะได้รับเงินทดแทน

สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิทธิได้รับ
Thumb1

ประกันสังคม ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด

ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โรคมะเร็ง 10 ชนิด เอาไว้ กรณีการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิด ตามที่กำหนดใน ข้อ 1. ที่ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และหรือยารักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรายต่อปี
Thumb1

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ทันตกรรม สิทธิเพิ่มเติมผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์

บริการทันตกรรม สิทธิประโยชน์พื้นฐานอีกบริการหนึ่งในกองทุนบัตรทอง ปัจจุบันครอบคลุมบริการที่จำเป็นทั้งหมด และ ครอบคลุมทุก กลุ่มวัย
Thumb1

[บัตรทอง] ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เปลี่ยนย้ายสิทธิ์ได้ง่ายๆ ผ่านแอป

การเปลี่ยน/ย้ายทำได้ทางออนไลน์ ผ่านแอป หรือไลน์แอป และเปลี่ยน/ย้ายเสร็จ เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน