ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิสุขภาพประชาชน

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประชาชน ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิคนพิการ สิทธิผู้สูงอายุ

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com Home / สิทธิสุขภาพประชาชน
Thumb1

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต

สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไตของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน - 1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (UCS) 2) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC) 3) สิทธิประกันสังคม (SSS)
Thumb1

หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช.

รายชื่อหน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช.(ข้อมูลเมื่อ 2566.03.21)
Thumb1

หน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช.

รายชื่อหน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช. (ข้อมูลเมื่อ 2566.03.21)
Thumb1

บัตรทอง ดูแลสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนสูงอายุ อย่างไรบ้าง

สปสช.หรือบัตรทอง มีหน้าที่หลักคือดูแลสุขภาพคนไทย ตั้งแต่เกิด-จนสูงอายุ ทุกคน ทุกวัย ทุกสิทธิการรักษา เพียงเป็นไทย บัตรทองต้องดูแล
Thumb1

ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ - ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
Thumb1

[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน
Thumb1

[บัตรทอง] ป่วยมะเร็ง รักษาได้ทุกที่ที่พร้อม ประชาชนต้องทำอย่างไร รักษาที่รพ.ไหนได้บ้าง

ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ที่มีความพร้อม เป็น 1 ใน 4 นโยบายยกระดับการบริการของสปสช (บัตรทอง) ให้กับประชาชนไทย (อีก 3 บริการ คือ 1. คนกรุงรักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว เริ่มในเขต 9 นครชัยบุรินทร์ 3. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน) ของกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น ด้วยแนวคิดใกล้บ้านใกล้ใจ สามารถวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ได้ ไม่ต้องเดินทางไกลโดยไม่จำเป็น
Thumb1

[บัตรทอง] สปสช+สบส ย้ำทุกคนตรวจโควิด-19 ฟรี หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้รีบไปตรวจทันที

ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ สปสช.ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับเป็นการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาล
Thumb1

[ประกันสังคม] ความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ

คณะอนุกรรมการมีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ 1) หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้่ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงิน 2) แก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Thumb1

[บัตรทอง] จัดหน่วยบริการใหม่ (ล็อต2) 18 คลินิกใน 16 เขตกทม. เริ่มใช้สิทธิได้ทันที

สปสช จัดหน่วยบริการแห่งใหม่ให้กับ ประชาชนในกทม. กว่า 1 แสนคนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกคลินิกแล้ว จำนวน 18 คลินิก ใน 16 เขต สามารถไปใช้สิทธิได้ทันที
Thumb1

[บัตรทอง] จัดหน่วยบริการใหม่ (ล็อต1) 9 คลินิก ใน 9 เขตกทม. รองรับสิทธิว่างกรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญา

สปสช.จัดคลินิกรองรับสิทธิว่าง กทม. 7 หมื่นคน ชวนคลินิกสมัคร มาก่อนจัดสรรประชากรให้ก่อน
Thumb1

[บัตรทอง] 10 ข้อ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

10 ข้อ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร