News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ปศุสัตว์ภูเก็ต ชวนรับบริการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) HealthServ.net
ปศุสัตว์ภูเก็ต ชวนรับบริการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) HealthServ.net

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ปศุสัตว์ภูเก็ต ชวนรับบริการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) HealthServ
กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566
 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
คร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธ เจ้าฟ้าจุหากรณวลัยลักษณ์อัศรราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัติยราชนารี
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญเกษตรกร และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
**ข้อควรปฏิบัติ**
1. ก่อนการทำหมันสัตว์งดน้ำ งดอาหารสัตว์ 6-8ชั่วโมง
2. อายุสัตว์ที่ทำหมันได้ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
3. รับ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 ตัว และทะเบียนบ้าน
อยู่ในจังหวัดภูเก็ต (รับ 50 ตัว)

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง