ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปศุสัตว์ภูเก็ต ชวนรับบริการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off)

ปศุสัตว์ภูเก็ต ชวนรับบริการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) HealthServ.net
ปศุสัตว์ภูเก็ต ชวนรับบริการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ThumbMobile HealthServ.net

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ปศุสัตว์ภูเก็ต ชวนรับบริการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) HealthServ
กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566
 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
คร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธ เจ้าฟ้าจุหากรณวลัยลักษณ์อัศรราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัติยราชนารี
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญเกษตรกร และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
**ข้อควรปฏิบัติ**
1. ก่อนการทำหมันสัตว์งดน้ำ งดอาหารสัตว์ 6-8ชั่วโมง
2. อายุสัตว์ที่ทำหมันได้ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
3. รับ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 ตัว และทะเบียนบ้าน
อยู่ในจังหวัดภูเก็ต (รับ 50 ตัว)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด