ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกเขต

กทม.จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกเขต HealthServ.net
กทม.จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกเขต ThumbMobile HealthServ.net

ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT)

กทม.จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกเขต HealthServ

กทม.จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกเขต

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) องค์กรเครือข่ายและพันธมิตร ภาคประชาชน อสส. และจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ทยอยลงพื้นที่ชุมชนใน 6 กลุ่มเขต ระหว่างวันที่ 15 - 25 ก.ค. 64 เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกักกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทีม CCRT กระจายลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอย (CI : Community Isolation) รวมถึงค้นหากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประตำตัว 7 กลุ่มโรค ผู้ที่ตั้งครรภ์อายุเกิน 12 สัปดาห์ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน และวางแผนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมต่อไป
กทม.จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกเขต HealthServ

การปฏิบัติงานของทีม CCRT (20 ก.ค. 64)

CCRT เขตปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ประธานชุมชน อสส. และทหาร ลงพื้นที่ลานกีฬาจารุเมือง

CCRT เขตวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสุเหร่าสามอิน ชุมชนข้างสะพานคลองตัน ชุมชนพัฒนากองแก้ว และทหารกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าสามอิน

CCRT เขตทุ่งครุ ศูนย์บริการสาธารณสุข  54 บางมด ทุ่งครุ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสอนสมบูรณ์ นูรุ้ลฮุดา ทหารเรือ และสน.คลองสาน ลงพื้นที่มัสยิดนูรุ้ลฮุดา

CCRT เขตบางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ทหาร ตำรวจ อาจารย์พยาบาลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม จำนวน 20 ชุมชน

CCRT เขตสวนหลวง ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา และอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง / ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง กองทัพไทย และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ลงพื้นที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 

CCRT เขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ทหาร ตำรวจ และอสส. ลงพื้นที่ศูนย์สร้างสุข สวนอ้อย (ชุมชนสวนอ้อย และชุมชนซอยโซดา)

CCRT เขตบางกอกใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม ลงพื้นที่ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช และชุมชนหลังโรงเคลือบ

CCRT เขตจตุจักร ลงพื้นที่ชุมชนเสนานิคม 2

CCRT เขตลาดพร้าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่บริเวณชุมชนนกแก้ว

CCRT เขตบางรัก ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit เพื่อคัดแยกกลุ่มประเภทผู้ป่วยในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการวัดอุณหภูมิ วัดออกซิเจนในเลือด และวัดความดัน พร้อมกับแนะนำขั้นตอนการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เบื้องต้นให้กับผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยง และผู้ดูแล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ระหว่างรอประสานเพื่อเข้ากระบวนการรักษาต่อไป

CCRT เขตสายไหม ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ชุมชนวัชรพล 3

CCRT เขตประเวศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ตำรวจ ทหารเสนารักษ์ และทหารจิตอาสา ลงพื้นที่มัสยิดดารุลมุตตากีน (เกาะกลาง) และชุมชนโดยรอบ ได้แก่ ชุมชนจรเข้ขบ ชุมชจรเข้ขบเกาะล่าง ชุมชนหมู่บ้านสุธาทิพย์ และชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา

CCRT เขตพระนคร ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา ลงพื้นที่บริเวณวัดนรนาถสุนทริการาม (ชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม และพื้นที่ใกล้เคียง) / ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา ลงพื้นที่วัดเทพธิดาราม

CCRT เขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 (คลองเตย) จิตอาสา​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงแก่ประชาชนชุมชนเทพประทาน​ ชุมชนคลองไผ่สิงห์โต​ ชุมชนอาคารทรัพย์สิน​ 26-7 และชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต

CCRT เขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สปคม. กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ชุมชนเคหะเอื้ออาทร คู้บอน 27 

CCRT เขตบางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่แขวงบางไผ่ ได้แก่ ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 ชุมชนศิริเกษมพัฒนา และชุมชนนครลุง 

CCRT เขตหนองจอก ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โดมเอนกประสงค์ชุมชนเคหะหนองจอก 

CCRT เขตราชเทวี ศูนย์บริการสาธารณะสุข 2 วัดมักกะสัน และจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ศาลาธรรมโรจน์ วัดดิสหงษาราม 

CCRT เขตสาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ชุมชนวัดปรก ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 ชุมชนโรงน้ำแข็ง ชุมชนกิ่งจันทน์ และชุมชนปู่เหลี่ยม

CCRT เขตหลักสี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ทีมงานหมอแล็บแพนด้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยวิธี RT-PCR ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ณ โรงเรียนการเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
กทม.จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกเขต HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด