ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ.net
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ.net

สามารถเบิกประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องการติดต่อ หรือสอบถามการรักษาตัวที่ HOSPITEL Tel: 02-518-1818

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ
 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) โดยการดูแล จากทีมบุคลากรแพทย์ในเครือ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  ภายใต้ มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล (JCI)
 
เหมาะสำหรับ
- ผู้ตรวจพบเชื้อ ที่ไม่มีอาการรุนแรง และไม่มีภาวะเสี่ยงหรือโรคอื่นร่วมด้วย
- ผู้ตรวจพบเชื้อ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อน
- เป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ติดเชื้อ ที่ไม่มีสถานพยาบาลเข้าพัก

สามารถเบิกประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 
ต้องการติดต่อ หรือสอบถามการรักษาตัวที่ HOSPITEL
Tel: 02-518-1818

สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลนวมินทร์9
 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด