ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่

[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่ HealthServ.net
[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่ ThumbMobile HealthServ.net

กรณีตาย ประกันสังคมจ่าย • ให้ 2 ส่วน คือค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ • แยกตามประเภท ระหว่าง ม.33 และ ม.39 กับ ม.40 • ตามระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ • กรณี ม.40 ขึ้นกับทางเลือกในการจ่ายสมทบ

[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่ HealthServ
สิทธิควรรู้ กรณีตาย ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่
 
จำนวนที่จ่าย ตามเงื่อนไข 
• จ่ายให้ 2 ส่วน คือค่าทำศพ และ เงินสงเคราะห์
• แยกตามประเภท ผู้ประกันตนว่าเป็นแบบใด  ม.33 ม.39 หรือ ม.40 
• ดูจากระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ
• กรณี ม.40 ขึ้นกับทางเลือกในการจ่ายสมทบ
 
 
เพื่อเข้าใจง่ายสุด จะแยกตามประเภทผู้ประกันตน 

ม.33 และ ม.39 

1) ค่าทำศพ 
จำนวน 50,000 บาท จะจ่ายให้ผู้จัดการศพ

* มีผลเมื่อจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย
 
2) เงินสงเคราะห์

2 กรณี ตามระยะเวลาการจ่ายสมทบ

2.1) ได้รับ 50% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 4 เดือน  - กรณีจ่ายสมทบตั้งแต่ 36-119 เดือน (3-9 ปี 11 เดือน)
 
2.2) ได้รับ 50% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 12 เดือน  - กรณีจ่ายสมทบ 120 เดือน (10 ปี) ขึ้นไป
 
 

ม.40

จำนวนเงินที่จ่าย จะขึ้นกับทางเลือกในการจ่ายสมทบ
 
1) ค่าทำศพ

ทางเลือก 1* และ 2**  ได้รับ 25,000 บาท

ทางเลือก 3** ได้รับ 50,000 บาท
 
* มีผลเมื่อจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน เว้นแต่กรณีตาย จากอุบัติเหตุ จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนตาย)
 
2) เงินสงเคราะห์

ทางเลือก 1* และ 2**  ได้รับ 8,000 บาท
 
* ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน (5 ปี) ก่อนเดือนตาย
 

หมายเหตุ
3 ทางเลือกการจ่ายของ ม.40 
* ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท/ด
** ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท/ด
*** ทางเลือก 3  จ่าย 300 บาท/ด
[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด