ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัคซีนอีสุกอีใสและวัคซีนงูสวัด ใช้แทนกันได้หรือไม่

วัคซีนอีสุกอีใสและวัคซีนงูสวัด ใช้แทนกันได้หรือไม่ Thumb HealthServ.net
วัคซีนอีสุกอีใสและวัคซีนงูสวัด ใช้แทนกันได้หรือไม่ ThumbMobile HealthServ.net

หลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่า วัคซีนอีสุกอีใส และวัคซีนงูสวัด แตกต่างกันอย่างไร ใช้แทนกันได้หรือไม่

วัคซีนอีสุกอีใสและวัคซีนงูสวัด ใช้แทนกันได้หรือไม่ HealthServ
 หลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่า วัคซีนอีสุกอีใส และวัคซีนงูสวัด แตกต่างกันอย่างไร ใช้แทนกันได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ
 
          โรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด นั้นเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันคือ ไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์  (varicella zoster) ติดต่อได้ด้วยการสัมผัสโดยตรง โดยผู้ที่ได้รับเชื้อครั้งแรกจะเกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากโรคหาย เชื้อนี้ยังไม่หมดไปจากร่างกายแต่จะไปหลบอยู่ที่บริเวณปมประสาท จนเมื่อผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง เช่น เจ็บป่วย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือพักผ่อนไม่พียงพอ เชื้อที่แฝงตัวนี้ก็จะถูกกระตุ้นให้แบ่งตัวเพิ่มจำนวนกระจายในปมประสาท ทำให้เส้นประสาทอักเสบและก่อโรคบริเวณผิวหนังที่ปลายประสาทอีกครั้งเกิดเป็นโรคงูสวัด
 
          อาการของโรคอีสุกอีใส คือ เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามลำตัว เบื่ออาหาร มีผื่นแดงหลังจากนั้นจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นทั่วร่างกาย ส่วนอาการของโรคงูสวัดคือ อาจมีไข้หรือไม่ก็ได้ ปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนัง เกิดตุ่มน้ำใสลักษณะเป็นกลุ่มและเรียงเป็นเส้นยาวไปตามแนวของเส้นประสาท เช่น บริเวณอกและเอวข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ บางรายอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนอื่นได้ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย และเกิดอาการสมองอักเสบ โดยเฉพาะเด็กและผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 
 
วัคซีนอีสุกอีใสและวัคซีนงูสวัด ใช้แทนกันได้หรือไม่ HealthServ
           ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์อยู่ 2 ประเภท คือ วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส และ วัคซีนป้องกันงูสวัด ถึงแม้วัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้จะป้องกันการติดเชื้อเดียวกัน แต่ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ 
 
          วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella vaccine) แนะนำให้ฉีดในผู้ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ 12-18 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปี หรือห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย
3 เดือน  กรณีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์
 
          วัคซีนป้องกันงูสวัด แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั้งที่มีประวัติเคยเป็นอีสุกอีใสและ
ไม่เคยเป็นอีสุกอีใส
 
ผู้ที่ “ควรงด” รับวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ได้แก่
 
  • ผู้ที่เคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจากการฉีดวัคซีนป้องกันในครั้งก่อน
  • ผู้ที่แพ้สารเจลาติน หรือแพ้ยาปฏิชีวนะนีโอมัยซิน (Neomycin)
  • หญิงตั้งครรภ์
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง เช่น ติดเชื้อเอชไอวี (HIV )ที่มีค่าCD4ต่ำมาก ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน  ผู้ที่ได้รับรังสีรักษา
 
อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส และวัคซีนป้องกันงูสวัด
 
 
วัคซีนอีสุกอีใสและวัคซีนงูสวัด ใช้แทนกันได้หรือไม่ HealthServ
ข้อมูลอ้างอิง : 
 
วัคซีนงูสวัด | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล (mahidol.ac.th)
 
วัยผู้ใหญ่ไม่อยากเป็นโรคอีสุกอีใส...ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน (phyathai.com)
 
วงการแพทย์-วงการยา ข้อมูลสุขภาพ วิธีการดูแลตัวเอง โรคร้าย (wongkarnpat.com)
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (oryor.com)
 
 
วัคซีนอีสุกอีใสและวัคซีนงูสวัด ใช้แทนกันได้หรือไม่ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด