ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วย รพ.กรุงไทย เวสเทิร์น

ห้องพักผู้ป่วย รพ.กรุงไทย เวสเทิร์น Thumb HealthServ.net
ห้องพักผู้ป่วย รพ.กรุงไทย เวสเทิร์น ThumbMobile HealthServ.net

รพ. กรุงไทย เวสเทิร์น มีห้องพักผู้ป่วยให้บริการ ได้แก่ ห้อง DELUXE ห้อง VIP ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ ห้องพัก 3 เตียง ห้องพัก 4 เตียง ห้องพักสำหรับเด็ก

รพ. กรุงไทย เวสเทิร์น มีห้องพักผู้ป่วยให้บริการ ได้แก่

ห้อง DELUXE ค่าห้องและค่าบริการต่าง ๆ 6,000 บาท/วัน

ห้อง VIP ค่าห้องและค่าบริการต่าง ๆ 5,100 บาท/วัน

ห้องพักเดี่ยว  ค่าห้องและค่าบริการต่าง ๆ 4,600 บาท/วัน

ห้องพักคู่ ค่าห้องและค่าบริการต่าง ๆ 3,000 บาท/วัน

ห้องพัก 3 เตียง ค่าห้องและค่าบริการต่าง ๆ 2,500 บาท/วัน

ห้องพัก 4 เตียง ค่าห้องและค่าบริการต่าง ๆ 2,200 บาท/วัน

ห้องพักสำหรับเด็ก - ห้อง VIP 5,100 บาท/วัน - ห้องเดี่ยว 4,600 บาท/วัน


แบบห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละห้อง ดูที่ รพ.กรุงไทย เวสเทิร์น
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด