ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด

เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด HealthServ.net
เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด ThumbMobile HealthServ.net

การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพของแต่ละจังหวัด ประยุกต์ใช้ในบริการนวดแผนไทย รวมถึงเป็นส่วนผสมในอาหารท้องถิ่น ชู 2 เมนูสุขภาพ “ยำตะไคร้สุขใจ” “ชากัญข้าวสังข์หยด” อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์จากกัญชา

เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด HealthServ
 
         29 เมษายน 2565 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชนเข้าร่วมงาน


 
          นายอนุทินกล่าวว่า หลังการปลดล็อคกัญชาจากการเป็นยาเสพติด ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ที่จะให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ต่อยอดเศรษฐกิจในครัวเรือน ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทำให้เกิดการสร้างงาน อาชีพและรายได้ในระดับครัวเรือนและประเทศ ซึ่งจากการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ในหลายเขตสุขภาพที่ผ่านมา พบว่ามีการพัฒนาในทิศทางที่ดี ทั้งด้านกัญชาทางการแพทย์และการต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่ม ที่หลากหลาย และประชาชนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์กัญชาเพิ่มมากขึ้น

 
เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด HealthServ
 

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ


งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่ห้องประชุมใหญ่นั้น เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการบรรยาย “การปลูกกัญชาภาคประชาชน ต้องเตรียมการอย่างไร" ต่อด้วย การเสวนา “การใช้ยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับประชาชน” และ “การใช้ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับประชาชน” แลัการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “กัญชา กัญชง กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” และ “การปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนในเขตสุขภาพที่ 12”
 

นางสาวปิยญาฎา สุภาภูมิ ตัวแทนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมและเขาค้อ กล่าวว่า ทางกลุ่มเริ่มขออนุญาตปลูกกัญชา เริ่มต้นตั้งแต่กฎหมายเริ่มออก ก็ติดตามมาตลอดในเรื่องกฎหมาย และก็ติดตามไปทั่วทั้งที่มีการประชุม ในกระทรวง ส่วนขั้นตอนครั้งแรกเลยเราจะต้องมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 7คนขึ้นไป รวมตัวกัน หลังจากนั้นก็ต้องคุยกับท้องถิ่น ทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อำเภอ จังหวัด จนถึงกระทรวง เราตั้งใจปลูกกัญชา เพื่อผลิตส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย แล้วกรมการแพทย์แผนไทยก็จะผลิตเป็นตัวยาออกมา ให้กับ รพ.สต. เพื่อรักษาผู้ป่วยต่อไป นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นเรื่องกัญชาเพื่อปรุงอาหารอีกด้วย


บรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณส่วนการจัดนิทรรศการ ยังคงมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เช่นกัน สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 โดยทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง, รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง, รพ.สิงหนคร จ.สงขลา, รพ.ละงู จ.สตูล, รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และ รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส สามารถเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภาคเอกชน รวม 97 แห่ง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทั้งแผนไทย และแผนปัจจุบัน โดยในปี 2564 มีผู้เข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์กว่า 7,000 คน และรับยากัญชากว่า 6,500 คน

 

การปลูกกัญชาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 มีการปลูกกัญชาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พื้นที่ปลูกกัญชา 21 แห่ง  2,636.50 ตารางเมตร ปลูกกัญชง 17 แห่ง 22,102 ตารางเมตร

มีการนำกัญชามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพของแต่ละจังหวัด อาทิ สบู่กัญชาช่วยลดผดผื่นคัน ยาหม่องกัญชาช่วยผ่อนคลาย เจลกัญชาช่วยบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม น้ำมันไพลกัญ แก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ และนำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริการนวดแผนไทย รวมถึงใช้เป็นส่วนผสมในอาหารท้องถิ่น เป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่

เมนูสุขภาพที่นำเสนอคือ ยำตะไคร้สุขใจ ซึ่งมีวิตามินซีจากมะนาว และตะไคร้ช่วยลดความดันโลหิต มีแร่ธาตุสังกะสีและซีลีเนียม ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ส่วนเครื่องดื่มชากัญข้าวสังข์หยด มีวิตามินแร่ธาตุ และคุณค่าทางโภชนาการสูง เมื่อผสมใบกัญชาในอาหารและเครื่องดื่มจะช่วยเพิ่มรสชาติและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
 
 
เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด HealthServ
           ด้านนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง, รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง, รพ.สิงหนคร จ.สงขลา, รพ.ละงู จ.สตูล, รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และ รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส สามารถเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภาคเอกชน รวม 97 แห่ง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน โดยในปี 2564 มีผู้เข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์กว่า 7,000 คน และรับยากัญชากว่า 6,500 คน

 

คลินิกกัญชา


คลินิกกัญชาที่มาเปิดให้บริการในงานครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการมีด้วยอาการปัญหาเรื่องการนอน ตรงนี้จะเปิดเต็มรูปแบบเหมือนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งการลงทะเบียน คัดกรอง ตรวจสอบสิทธิ์ พบหมอ จ่ายยา และสามารถเข้าไปรับการรักษาหรือรับยาต่อเนื่องที่คลินิกแพทย์ทางเลือกได้อีกด้วย อยากฝากถึงผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะใช้ยากัญชา ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะบางครั้งยากัญชาที่ซื้อหากันมาเองโดยไม่รู้ที่มาที่ไป หรือปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้อย่างปลอดภัย ในจังหวัดพัทลุง นอกจากที่คลิกนิกแพทย์ทางเลือกแล้ว ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) นำร่องอีก 14 แห่ง ประชาชนสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาหรือใช้บริการได้

สำหรับการจัดงาน ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน รวม 3 วัน 67,409 ราย มีผู้เข้ารับการรักษาคลินิกกัญชา จำนวน 710 ราย ปริมาณการจ่ายยากัญชา น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา 1,400 ขวด ยาศุขไสยาสน์ 5,100 แคปซูล ยาลมแก้เส้น 9,000 จำนวน 3,500 แคปซูล มูลค่าการจำหน่ายสินค้า กว่า 504,560 บาท
 


FB Video การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง 
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  • ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน (ห้องประชุมใหญ่) FB Video
  • ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (ห้องประชุมย่อย 1) FB Video
  • ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ห้องประชุมย่อย 2) FB Video


ข้อมูลจาก
สารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันกัญชาทางการแพทย์  2 พฤษภาคม 2565
 
เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด HealthServ
เขตสุขภาพที่ 12 เพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นด้วยกัญชา ชูเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้สุขใจ-ชากัญข้าวสังข์หยด HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด