ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล พะงัน อินเตอร์เนชั่นแนล

ตารางแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล พะงัน อินเตอร์เนชั่นแนล Thumb HealthServ.net
ตารางแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล พะงัน อินเตอร์เนชั่นแนล ThumbMobile HealthServ.net

แพทย์เฉพาะทางออกตรวจที่รพ.พะงันอินเตอร์เนชั่นแนล แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ออกตรวจทุกวันตลอด24ชม.)

แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ 
 
พญ.พิมลา อารีย์กุล
ออกตรวจวันที่ 03-05  พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00 - 17.00  น.และวันที่ 06 พฤษภาคม 2565 เวลา08.00-16.00 น.

พญ.เกลวลี ว่องปลูกศิลป์
ออกตรวจวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00  น.และวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา08.00-16.00 น.

แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ
 
นพ.สมเกียรติ จิวะสมบูรณ์กุล
ออกตรวจวันที่ 06-07 พฤษภาคม  2565  เวลา 08.00 - 17.00 น.และวันที่  08 พฤษภาคม 2565 เวลา08.00-16.00 น.

นพ.นฤนารถ นาคสุทธิ์ 
ออกตรวจวันที่ 11  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.และวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา08.00-16.00 น.

นพ.วรพงษ์ พงษ์ภัทรรัตน์
ออกตรวจวันที่ 25-26 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.และวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา08.00-16.00 น.

แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ออกตรวจทุกวัน ตลอด 24 ชม.
 
Phangan international hospital by bangkok hospital samui ได้ดูเเลสุขภาพของทุกท่าน 
+(66)77-332848 ,077-429559 
ตารางแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล พะงัน อินเตอร์เนชั่นแนล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด