News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
คอร์สกัญชาออนไลน์ แม่โจ้ เรียนฟรี มีประกาศให้ HealthServ.net
คอร์สกัญชาออนไลน์ แม่โจ้ เรียนฟรี มีประกาศให้ HealthServ.net

เรียนกัญชา ออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศนียบัตร จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เปิดให้ทุกคนลงทะเบียนเรียนฟรีและมีใบประกาศฯ มอบให้

คอร์สดังนี้

การปลูกกัญชาในระบบปิด

ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร - ประวัติศาสตร์กัญชาในไทยนั้นมีมายาวนาน และกัญชาเพิ่งถูกปลดล็อคจากการเป็นสารเสพติดให้โทษ มาเป็นยารักษาโรคที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล บทเรียนนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีผลิตกัญชาที่ถูกกฎหมาย การผลิตกัญชาให้มีคุณภาพสูงสุด ปลอดภัย และไร้สารเคมี ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อช่วยกันส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทย

ช่วงเวลาการสอน: 1 ธันวาคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2023 เวลา 12 น.

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80

ลิงค์ เข้าบทเรียน

คู่มือการใช้งาน ระบบการเรียนออนไลน์ของแม่โจ้ MJU MOOC
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง