ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.รามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศ "Caring Award" งาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

รพ.รามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศ "Caring Award" งาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 HealthServ.net
รพ.รามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศ "Caring Award" งาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

รพ.รามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศ "Caring Award" งาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 HealthServ

21 กันยายน  2565 - เมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 เพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ การมีพัฒนาการด้านการบริการ นวัตกรรม และวิทยาการ น่ายกย่อง  อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 341 แห่งทั่วประเทศ  มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ เพื่อเป้าหมายสำคัญเดียวกันคือ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ


ในโอกาสนี้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่  เป็นรางวัลสำหรับโรงพยาบาลที่ "ใส่ใจการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้าในการรอออกจากโรงพยาบาลในวันกลับบ้าน" โดย ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัล จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจ รวมถึงเป็นกำลังใจในการทำงานด้านบริการของบุคลากรทุกคน โรงพยาบาลรามคำแหงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจสูงสุด


โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 จัดขึ้นในปี 2565 นี้ นับเป็นปีที่ 6 ณ Gaysorn Urban Resort  โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ดังนี้


ข้อมูลและภาพจากรพ.รามคำแหง
รพ.รามคำแหง รับรางวัลเกียรติยศ "Caring Award" งาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด