ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทีมสกายดอกเตอร์ นำผู้ป่วยจากอ.พบพระ ส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก

ทีมสกายดอกเตอร์ นำผู้ป่วยจากอ.พบพระ ส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก Thumb HealthServ.net
ทีมสกายดอกเตอร์ นำผู้ป่วยจากอ.พบพระ ส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก ThumbMobile HealthServ.net

ทีมแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน Thai sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ. เมือง จังหวัดตาก ขึ้นบินฉุกเฉินรับผู้ป่วยเด็กชาย อายุ 27 วัน มีอาการหัวใจหยุดเต้นจาก โรงพยาบาลพบพระ อ. พบพระ จ. ตาก นำส่งเข้ารักษาที่รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทีมสกายดอกเตอร์ นำผู้ป่วยจากอ.พบพระ ส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก HealthServ
15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.10 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลพบพระ อ. พบพระ จ. ตาก ขอรับการสนับสนุนระบบการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai sky doctor) จาก โรงพยาบาลพบพระ อ. พบพระ จ. ตาก นำส่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ. เมือง จังหวัดตาก
 
ทั้งนี้จึงได้ประสานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , เฮลิคอปเตอร์พร้อมชุดบินจากชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังนเรศวร (ร.อ. ณัฐวุฒิ อุดมพงษ์, ร.ต. วาทิตย์ จันทร์แดง, จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ รวมธรรม, จ.ส.อ. สิทธิชัย รองโสภา) และทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน sky doctor ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พญ. ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ, นพ. วริศ รัตนอาสนรมย์, นายพิทักษ์ ย้อยดี, นางทวินันท์ ฉัตรจอหอ)


เพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ เด็กชาย อายุ 27 วัน มีอาการหัวใจหยุดเต้น ไม่มีชีพจร หลังสำลักนม ได้ทำการ CPR 25 นาที ที่ รพ. พบพระ มีชีพจร ขึ้นมา แต่อยู่ในภาวะวิกฤต ร่วมกับระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไม่รู้สึกตัว รับจากโรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 
ผลการปฏิบัติการเรียบร้อยดี ใช้เวลารับส่งผู้ป่วยทั้งหมด 1.5 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นพักๆ ทีมแพทย์และพยาบาล Sky doctor ได้ให้การช่วยเหลือด้วยการให้ยากระตุ้นหัวใจ ทำการ CPR ต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาแต่ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตดี
 
ทั้งนี้การปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


*เรื่องและภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - สพฉ.1669
ทีมสกายดอกเตอร์ นำผู้ป่วยจากอ.พบพระ ส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก HealthServ
ทีมสกายดอกเตอร์ นำผู้ป่วยจากอ.พบพระ ส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด