ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หนังเก่ากลางแปลง 10 เรื่อง 10 รส 10 คืน ช่วงงานพระนครคีรี

หนังเก่ากลางแปลง 10 เรื่อง 10 รส 10 คืน ช่วงงานพระนครคีรี HealthServ.net
หนังเก่ากลางแปลง 10 เรื่อง 10 รส 10 คืน ช่วงงานพระนครคีรี ThumbMobile HealthServ.net

เชิญชม หนังเก่ากลางแปลง 10 เรื่อง 10 รส 10 คืน ณ ลานด้านในเขาวังเคเบิลคาร์ ตลอดช่วงงานพระนครคีรี ตั้งแต่วันที่ 17-26 มีนาคม 2566


 
โดยจัดฉายรอบค่ำวันละ 1 เรื่อง 1 รอบ เริ่มเวลา 1 ทุ่ม
ในระบบดิจิตอล ด้วยเครื่องโปรเจ็คเตอร์และ
ใช้จอขนาดเล็ก ไม่เก็บค่าเข้าชม
ซึ่งภาพยนตร์ ทั้ง ๑๐ เรื่องที่นำมาฉายนี้
เป็นภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ไฟล์ภาพยนตร์จาก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 
 

17 มีนาคม 2566 ฉายเรื่องชั่วฟ้าดินสลาย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 ความยาว 107 นาที สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ นำแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล, งามตา ศุภพงศ์, เฮม สุขเกษม และประจวบ ฤกษ์ยามดี

18 มีนาคม 2566ฉายเรื่องเงิน เงิน เงินสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 ความยาว 126 นาที สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์นำแสดงโดยมิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สุเทพ วงศ์กำแหง และอรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา

19 มีนาคม 2566 ฉายเรื่องสมิงบ้านไร่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507ความยาว 132 นาที สร้างโดย บูรพาศิลปินนำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์

20 มีนาคม 2566ฉายเรื่องโรงแรมนรก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500ความยาว 138 นาที สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์นำแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ และประจวบ ฤกษ์ยามดี

21 มีนาคม 2566ฉายเรื่องสวรรค์มืดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 ความยาว 128 นาที สร้างโดย คันจราภาพยนตร์นำแสดงโดย สุเทพ วงศ์กำแหง และสืบเนื่อง กันภัย

22 มีนาคม 2566 ฉายเรื่องแพรดำสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2504ความยาว 118 นาที สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ นำแสดงโดยรัตนาวดี รัตนาพันธ์, ทม วิศวชาติ, เสณี อุษณีษาณฑ์ และศรินทิพย์ ศิริวรรณ

23 มีนาคม 2566ฉายเรื่องน้ำตาลไม่หวานสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507ความยาว 121 นาที สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์, เสน่ห์ โกมารชุน และปรียา รุ่งเรือง

24 มีนาคม 2566 ฉายเรื่องอีแตนสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 ความยาว 179 นาที สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา และอรัญญา นามวงษ์

25 มีนาคม 2566 ฉายเรื่องเรือนแพสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2504 ความยาว 117 นาที สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์นำแสดงโดยไชยา สุริยัน ส.อาสนจินดา, จินฟง,มาเรีย จาง

26 มีนาคม 2566 ฉายเรื่องสันติ – วีณา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2497 ความยาว 117 นาที สร้างโดย ฟาร์อีสต์ฟิล์ม และหนุมานภาพยนตร์ นำแสดงโดยพูนพันธ์ รังควร และเรวดี ศิริวิไล
 
ในช่วงเดียวกันนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงภาพถ่ายเก่าของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเพชร อาทิ เขาวัง เขาหลวง และสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นผลงานการถ่ายภาพของ ร.ต.อ.ไพบูลย์ แก้วมุกดา ช่างภาพอาวุโสของเมืองเพชร ที่ถ่ายด้วยฟิล์มไว้เมื่อราว ๆ 50 ปี อีกจำนวนกว่า 30 ภาพด้วย (กางเมือง)
 
จัดกิจกรรมโดย กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี
สนับสนุนโดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ททท.สำนักงานเพชรบุรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และ เขาวังเคเบิลคาร์
หนังเก่ากลางแปลง 10 เรื่อง 10 รส 10 คืน ช่วงงานพระนครคีรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด