ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม Thumb HealthServ.net
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ThumbMobile HealthServ.net

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม HealthServ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคา 3,900 บาท

ประกอบด้วย 
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม update ตามฤดูกาล
วัคซ๊นป้องกันปอดอักเสบ 1 เข็ม
 
สอบถามเพิ่มเติม 
ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียงใหม่ราม โทร. 053-920373 (07.00-17.00 น.)
แผนกอายุรกรรม โทร. 053-920300 ต่อ 1200, 1288 (08.00-22.00 น.)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด