ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Thumb HealthServ.net
ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ThumbMobile HealthServ.net

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คลินิกต่างๆ ดังนี้ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลินิกพิเศษงานเอดส์และวัณโรค ห้องฉีดยา-ทำแผล คลินิกบริการอาคารรักษ์ใจ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ห้องตรวจศัลยกรรม ห้องตรวจทั่วไป ห้องตรวจทันตกรรม ห้องตรวจตา ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ห้องตรวจหู คอ จมูก คลินิกแผนไทย คลินิกบริการแม่และเด็ก คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC

ห้องตรวจอายุรกรรม

อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 3  เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออายุรกรรม 044-615002 ต่อ 4304
คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โทร.044-615002 ต่อ 4318
คลินิกพิเศษเฉพาะสาขา ต้องผ่านการตรวจอายุรกรรมทั่วไปก่อน จึงจะสามารถส่งเข้าคลินิกเฉพาะสาขาได้ ยกเว้นคลินิกผนัง คลินิกสูงอายุ

ห้องตรวจทั่วไป

ห้องตรวจทั่วไป   อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 1  เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4102-4103 

ห้องตรวจโรคทั่วไป (นอกเวลาราชการ)   
อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 1  เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4102-4103 (ไม่คิดค่าบริการ SMC) 

ห้องตรวจศัลยกรรม

 ห้องตรวจศัลยกรรม   อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4202-4203

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 2  เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4212 

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 2  เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4215 

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC

 

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

 

คลินิกแผนไทย

อาคารแพทย์แผนไทย ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล โทร. 044-615002 ต่อ 2105

คลินิกบริการแม่และเด็ก

ฝากครรภ์รายใหม่รับทุกวัน เวลา 08:00-14.00 น. อาคารแม่และเด็ก คลินิกฝากครรภ์ / วางแผนครอบครัว เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2106 / 2107 อาคาร 4 ข้างห้องคลอด คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2214

ห้องตรวจบริการสตรีวัยเจริญพันธ์

คลินิกวัยรุ่น  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 1009 
คลินิกนมแม่  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 3551-3552

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

อาคารอำนวยการ (เก่า) ชั้น 2
- ในเวลาราชการ Case HIV เด็ก รับ Refer วันจันทร์, Case TB เด็ก รับ Refer วันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น.
(นอกเวลาราชการ Consult พญ.วรรณี)
- ในเวลาราชการติดต่อได้ที่ คุณยมนา, (พยาบาล OPDเด็ก) โทร.044-615002 ต่อ 3215 ,2164 ,3606
- อาคารเด็กดี โทร.044-615002 ต่อ 3559
- คลินิกพิเศษนอกเวลา ค่าบริการ 300/ครั้ง Line ID : Buriramsmc
ข้อมูล ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 

ห้องตรวจหู คอ จมูก

ห้องตรวจหู คอ จมูก  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 4 โทร. 044-615002 ต่อ 4411

ห้องตรวจทันตกรรม

ห้องตรวจทันตกรรม ตารางปฏิบัติแพทย์    ทันตกรรมเฉพาะทาง อาคารอำนวยการ ชั้น 3  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3313 ,3305 
  1. ทันตกรรมประดิษฐ์   
  2. ทันตกรรมสาธารณสุข
  3. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  4. คลินิกการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มทส.
  5. วิทยาเอ็นโดดอนต์  
หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ชั้น 4   (รับเฉพาะตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, คลินิกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล, ทันตกรรมบริทันตวิทยา, ทันตกรรมรากเทียม ,ทันตกรรมหัตถการ ,ทันตกรรมจัดฟัน) เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  4412      

ห้องตรวจตา

ห้องตรวจตา  อาคารอำนวยการ (เก่า) ชั้น 4 เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3412 

ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม

ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม    อาคารอำนวยการ (เก่า) ชั้น 2 เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3210-3213 

คลินิกบริการอาคารรักษ์ใจ

คลินิกบริการอาคารรักษ์ใจ  อาคารรักษ์ใจ ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 2104, 2082 

ห้องทำแผล ฉีดยา

 ห้องทำแผล ฉีดยา  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4102-4103 (ไม่คิดค่าบริการ SMC)

คลินิกพิเศษงานเอดส์และวัณโรค

คลินิกพิเศษงานเอดส์และวัณโรค อาคาร 16 ชั้น 2 เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3603 ,3629 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด