ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS

บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS Thumb HealthServ.net
บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS ThumbMobile HealthServ.net

MJets บริการเครื่องบินพยาบาล เครื่องบินพยาบาลของเราพร้อมให้บริการลําเลียงผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค ด้วยเครื่องบินเจ็ทที่ติดตั้งอุปกรณ์ลําเลียงผู้ป่วยที่สมบูรณ์แบบด้วยทีมงานหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย และนักบิน พร้อมผู้ประสานงานบนเครื่องบินที่มากประสบการณ์ ฝ่ายปฏิบัติการของเราพร้อมให้บริการท่าน 24 ชั่วโมง คอยดูแลเที่ยวบินเร่งด่วนที่มีการแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาสั้น โดยเที่ยวบินเหล่านี้สามารถเข้าจอดในสนามบินที่ห่าง ไกลได้เพื่อความสะดวกสูงสุดของผู้ป่วย

บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS HealthServ
เอ็มเจ็ท เราเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลชั้นนําหลายแห่งในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งหมายถึง การดูแลทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานระดับโลกและมีการลำเลียงผู้ป่วยจากเครื่องบินไปยังรถพยาบาลแบบไร้รอยต่อ พร้อมจัดหารถพยาบาลเพื่อลำเลียงผู้ป่วยจากเครื่องบิน ไปยังโรงพยาบาล ทั้งขาไปและขากลับ ทีมงานมืออาชีพประกอบด้วย แพทย์ 1 ท่าน และพยาบาล 2 ท่าน ในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษเพื่อการดู แลผู้ปวยอย่างดีที่สุดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงที่ทันสมัยที่สามารถให้การรักษาแบบ ICU บนเครื่องบินได้ พร้อมถังออกซิเจนความจุ 3,500 ลิตร และด้วยระบบ Patient Loading Utility systemTM (PLUs) ของ Lifeport ทําให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นไปด้วยความปลอดภัย และง่ายดายรวดเร็ว
บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS HealthServ
Cessna Citation X
ประเภทเครื่องบิน               :  Cessna Citation X ปี2009
การจดทะเบียน                 :  HS-KCS
ความเร็วในการบินเดินทาง      :  528 น็อต
ระยะทางบินสูงสุด              :  3,242 นอติคัลไมล์
จํานวนผู้โดยสารที่รองรับ       :  ผู้ป่วย 1 ท่าน + ผู้ดิดตาม 2 ท่าน
 
  • อุปกรณ์การแพทย์ ICU บนเครื่องบิน
  • ถังออกซิเจน 7,000 ลิตรขึ้นไป 
  • เตียงสำหรับผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Lifeport – Patient Loading Utility SystemTM (PLUS)
  • ทีมแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ 1 ท่านและพยาบาล 2 ท่าน
  • รถพยาบาลพร้อมที่ต้นทางและปลายทางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


Cessna Citation Bravo
ประเภทเครื่องบิน               :  Cessna Citation Bravo (เครื่องระบบสองไอพ่น)
การจดทะเบียน                 :  HS-MED
ความเร็วในการบินเดินทาง      :  402 น็อต
ระยะทางบินสูงสุด              :  1,744 นอติคัลไมล์
จํานวนผู้โดยสารที่รองรับ       :  ผู้ป่วย 1 ท่าน + ผู้ดิดตาม 2 ท่าน
  • อุปกรณ์การแพทย์ ICU บนเครื่องบิน
  • เตียงสำหรับผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Lifeport – Patient Loading Utility SystemTM (PLUS)
  • ทีมแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ 1 ท่านและพยาบาล 2 ท่าน
  • รถพยาบาลพร้อมที่ต้นทางและปลายทางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS HealthServ
 หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
 
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง 
ฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน 
+66 (0) 85 485 6623 อีเมล์ : ground@mjets.com
 
ฝ่ายซ่อมบํารุงเครื่องบิน
+66 (0) 85 484 8772 อีเมล์ : AOG@mjets.com
 
ฝ่ายบริการเช่าเหมาลำ
+66 (0) 86 991 7512 อีเมล์ : charters@mjets.com
 
เครื่องบินพยาบาล
+66 (0) 92 263 8455 อีเมล์ : aa@mjets.com
 
ฝ่าย Ground Operations
+66 (0) 85 484 8746 อีเมล์ : groundops@mjets.com
 
อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล
   ท่าอากาศยานดอนเมือง
   222 ถนนวิภาวดีรังสิต
   เขตดอนเมือง
   กรุงเทพฯ 10210
 
  +66 (0) 2034 5678
   Fax +66 (0) 2034 5677
 
*ข้อมูลและภาพจาก Mjets
บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS HealthServ
บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS HealthServ
บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS HealthServ
บริการเครื่องบินพยาบาล MJETS HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด