ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3451-1502 0-3451-1559
โทรสาร 0-3451-4788
Email admin@muangkancity.go.th saraban@muangkancity.go.th

 กาญจนบุรี เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำแม่กลอง จุดบรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรีมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2560
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด