News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เทศบาลเมือง สามควายเผือก HealthServ.net
เทศบาลเมือง สามควายเผือก HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก
115 หมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-305971 034-305972
โทรสาร 034-305971-2 ต่อ 4
E-mail saraban_04730111@dla.go.th
www.samkwaipuak.go.th

 เทศบาลเมืองสามควายเผือก เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลสามควายเผือกทั้งตำบล ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เดิมเคยเป็น "สภาตำบลสามควายเผือก" ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก" ใน พ.ศ. 2539 แล้วจึงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2562

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง