Home : แพคเกจ : นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

แพ็คเกจตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Sleep Test) โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ราคา 11,000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก T: 1724 T: 0-5521-2222
Date: 16/11/2563 View: 868
image1 size: 900x1277px
 คุณเคยมั๊ย 
นอนกรนเสียงดัง
อ่อนเพลีย ล้า หรือ ง่วงนอนเวลากลางวันบ่อยๆ 
มีคนเห็นว่าคุณหยุดหายใจขณะที่หลับ 
เป็นความดันโลหิตสูง

แพ็คเกจตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Sleep Test) 11,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ
ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
รับบริการได้ที่ชั้น 4 แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าห้องพักแล้ว
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่นๆ ได้
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร 0-5521-2222 ต่อ 2409
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลศรีระยอง
ตรวจ Sleep test
ราคา 12,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]