News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง HealthServ.net
เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น
เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0-7781-0461
กองคลัง : 0-7781-0462
โทรสาร : 0-7781-0643
E-Mail : admin@bangrin.go.th
งานสารบรรณ saraban@bangrin.go.th

 บางริ้น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เขตเทศบาลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองระนอง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลบางริ้นใน พ.ศ. 2516 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้นใน พ.ศ. 2538 และเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2550

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง