ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง

เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง HealthServ.net
เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น
เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0-7781-0461
กองคลัง : 0-7781-0462
โทรสาร : 0-7781-0643
E-Mail : admin@bangrin.go.th
งานสารบรรณ saraban@bangrin.go.th

 บางริ้น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เขตเทศบาลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองระนอง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลบางริ้นใน พ.ศ. 2516 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้นใน พ.ศ. 2538 และเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2550
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด