ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ย้ำไม่มีล็อกดาวน์ ศบค.แบ่งพื้นที่ควบคุมตามสถานการณ์ 4 ระดับ

ย้ำไม่มีล็อกดาวน์ ศบค.แบ่งพื้นที่ควบคุมตามสถานการณ์ 4 ระดับ HealthServ.net
ย้ำไม่มีล็อกดาวน์ ศบค.แบ่งพื้นที่ควบคุมตามสถานการณ์ 4 ระดับ ThumbMobile HealthServ.net

ที่ประชุมศบค. มีมติแบ่งพื้นที่แต่ละจังหวะที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ

ย้ำไม่มีล็อกดาวน์ ศบค.แบ่งพื้นที่ควบคุมตามสถานการณ์ 4 ระดับ HealthServ
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19
ที่ประชุมศบค. มีมติแบ่งพื้นที่แต่ละจังหวะที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ
 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
  พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีมากกว่า 1 พื้นที่  มีจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร
 2. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
  พื้นที่ติดกับสีแดง หรือมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 คน และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม
 3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)
  มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 คน และมีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ประกอบด้วย สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฏ์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง
 4. พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)
  จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 
ผู้ว่าแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดว่าพื้นที่ตัวเองอยู่ในรูปแบบใด

การแบ่งพื้นที่นี้เพื่อการกำหนดมาตรการที่จะตามมา อาทิ

พื้นที่ควบคุมสูง (สีแดง)
 • การเร่งรัดการตรวจ กลุ่มบุคคล กิจกรรม กิจการที่เสี่ยง
 • การแยกกักผู้ติดเชื้อ ด้วยการจัดตั้ง รพ.สนาม ตามขีดความสามารถของพื้นที่ (กห และ สธ สนับสนุน)
 • การพิจารณาเยียวยาผู้คน ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อตามขีดความสามารถ
 • เน้นย้ำมาตราการป้องกันโรค
  สวมหน้ากากอนามัย 100%
  เน้นการทำความสะอาด 
  ลดการสัมผัส เลี่ยงสถานที่คนจำนวนมาก
  ใช้แอพ หมอชนะ ร่วมกับ ไทยชนะ
 • กำหนดเวลาการเปิด-ปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น
 • ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด 
 • การควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้า การอุตสาหกรรมเกินความจำเป็น
 • ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัด สายตรวจ เพื่อควบคมและจำกัดการเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้มีการ work from home
 • สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์
 • งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ
 • ทุกสถานประกอบการ และโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกัน อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถทำได้ให้หยุดการดำเนินการ
 • การประมง สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องผ่านการตรวจเชื้อก่อนออกเรือ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม สนับสนุน สธ. ด้านบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกทางทะเล
พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
 • พิจารณาตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และกิจกรรม/กิจการเสี่ยง
 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค
  สวมหน้ากากอนามัย 100%
  เน้นการทำความสะอาด 
  ลดการสัมผัส เลี่ยงสถานที่คนจำนวนมาก
  ใช้แอพ หมอชนะ ร่วมกับ ไทยชนะ
 • พิจารณาจำกัดเวลาการเปิด-ปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น ตามเหมาะสม
 • พิจารณาปิด หรือจำกัดเวลาเปิด-ปิด สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่รระบาด
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่
 • ให้ประสานการจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม
 • ให้มีมาตรการ work from home สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดง
 • ให้สถานศึกษา พิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ตามสถานการณ์ในพื้นที่
 • เลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
 • สถานประกอบการ และโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกัน อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถทำได้ให้หยุดการดำเนินการ
 • เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มาจากพื้นที่สีแดง หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง
 • เร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง กิจกรรมและกิจการเสี่ยง
 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค
  สวมหน้ากากอนามัย 100%
  เน้นการทำความสะอาด 
  ลดการสัมผัส เลี่ยงสถานที่คนจำนวนมาก
  ใช้แอพ หมอชนะ ร่วมกับ ไทยชนะ
 • พิจารณาจำกัดเวลาการเปิด-ปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น ตามเหมาะสม
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่
 • พิจารณาใช้มาตรการ work from home ตามเหมาะสม
 • พิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบตามความเหมาะสม
 • เลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
พื้นที่เฝ้า
 • ให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง กิจกรรมและกิจการเสี่ยง
 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค
  สวมหน้ากากอนามัย 100%
  เน้นการทำความสะอาด 
  ลดการสัมผัส เลี่ยงสถานที่คนจำนวนมาก
  ใช้แอพ หมอชนะ ร่วมกับ ไทยชนะ
[Live] การแถลงข่าว
จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค.
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ย้ำไม่มีล็อกดาวน์ ศบค.แบ่งพื้นที่ควบคุมตามสถานการณ์ 4 ระดับ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด