ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว

คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว HealthServ.net
คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว ThumbMobile HealthServ.net

จากโครงการ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมอคนที่ 3 คือ หมอประจำครอบครัว

คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว HealthServ
สธ.เผยความคืบหน้า คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว
 
          กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” มีครอบครัวที่รู้จักหมอประจำตัวแล้ว 9.6 ล้านครอบครัว ชี้ 3 หมอทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์โควิด 19 ช่วยให้ระบบการป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ
 
          วันนี้ (23 มีนาคม 2564) ที่จังหวัดอ่างทอง นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร เปิดงานและกิจกรรม kick off ส่งมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา
 
          นายวัชรพงศ์กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุม อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดูแลใกล้บ้านและชุมชน จึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมอคนที่ 3 คือ หมอประจำครอบครัว ประชาชนจะรู้ว่าใครเป็นหมอของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกันให้คนไทยทุกครอบครัวมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เกิดความรู้สึกอุ่นใจ ได้รับการดูแลรักษา ให้คำปรึกษา แบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”
 
          สำหรับความก้าวหน้า ขณะนี้ดำเนินการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีครอบครัวที่รู้จักหมอประจำตัวของตนเองแล้ว 9,551,766 ครอบครัว (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564) โดยในสถานการณ์โควิด 19 ต้องขอบคุณทั้ง 3 หมอได้ทำหน้าที่อย่างทุ่มเท เข้มแข็ง ช่วยให้ระบบการป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ มีอสม. หมอประจำบ้าน ทำงานเชิงรุกเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และติดตามกำกับ Home Quarantine เป็นจิตอาสาในการรับส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน จนเกิดนวัตกรรม Drug Delivery รวมถึงส่งยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ช่วยลดรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาล หมอสาธารณสุข ได้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง/ติดเตียงอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และหมอประจำครอบครัว ใช้แอปพลิเคชัน 3 หมอ รู้จักคุณ และแอปพลิเคชัน คุยกับหมอ เป็นช่องทางสื่อสารให้คำปรึกษาด้านการรักษา การส่งเสริมดูแลสุขภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
 
          สำหรับจังหวัดอ่างทอง ได้มีการส่งมอบบัตรแนะนำตัวหมอประจำตัว 3 คน และประชาชนรู้จักหมอประจำตัวเอง 73,048 ครอบครัว รวมถึงมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดสังคม 55,425 ราย ผู้ป่วยติดบ้าน 2,101 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 738 ราย ซึ่งจะได้รับการดูแลตามแผนการดูแลสุขภาพจากทั้ง 3 หมอ
คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด