Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว

จากโครงการ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมอคนที่ 3 คือ หมอประจำครอบครัว
Date: 23/03/2564 | Update: 23/03/2564 View: 527
คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net
สธ.เผยความคืบหน้า คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว
 
          กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” มีครอบครัวที่รู้จักหมอประจำตัวแล้ว 9.6 ล้านครอบครัว ชี้ 3 หมอทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์โควิด 19 ช่วยให้ระบบการป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ
 
          วันนี้ (23 มีนาคม 2564) ที่จังหวัดอ่างทอง นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร เปิดงานและกิจกรรม kick off ส่งมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ภายใต้นโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา
 
          นายวัชรพงศ์กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุม อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดูแลใกล้บ้านและชุมชน จึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมอคนที่ 3 คือ หมอประจำครอบครัว ประชาชนจะรู้ว่าใครเป็นหมอของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกันให้คนไทยทุกครอบครัวมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เกิดความรู้สึกอุ่นใจ ได้รับการดูแลรักษา ให้คำปรึกษา แบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”
 
          สำหรับความก้าวหน้า ขณะนี้ดำเนินการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีครอบครัวที่รู้จักหมอประจำตัวของตนเองแล้ว 9,551,766 ครอบครัว (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564) โดยในสถานการณ์โควิด 19 ต้องขอบคุณทั้ง 3 หมอได้ทำหน้าที่อย่างทุ่มเท เข้มแข็ง ช่วยให้ระบบการป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ มีอสม. หมอประจำบ้าน ทำงานเชิงรุกเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และติดตามกำกับ Home Quarantine เป็นจิตอาสาในการรับส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน จนเกิดนวัตกรรม Drug Delivery รวมถึงส่งยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ช่วยลดรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาล หมอสาธารณสุข ได้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง/ติดเตียงอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และหมอประจำครอบครัว ใช้แอปพลิเคชัน 3 หมอ รู้จักคุณ และแอปพลิเคชัน คุยกับหมอ เป็นช่องทางสื่อสารให้คำปรึกษาด้านการรักษา การส่งเสริมดูแลสุขภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
 
          สำหรับจังหวัดอ่างทอง ได้มีการส่งมอบบัตรแนะนำตัวหมอประจำตัว 3 คน และประชาชนรู้จักหมอประจำตัวเอง 73,048 ครอบครัว รวมถึงมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดสังคม 55,425 ราย ผู้ป่วยติดบ้าน 2,101 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 738 ราย ซึ่งจะได้รับการดูแลตามแผนการดูแลสุขภาพจากทั้ง 3 หมอ
 
 
คนไทยเกือบ 10 ล้านครอบครัว มี 3 หมอประจำครอบครัวแล้ว  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com