ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ

ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ HealthServ.net
ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ ThumbMobile HealthServ.net

ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท อนุญาตให้ แต่ละวิสาหกิจเข้าร่วมได้ ไม่เกิน 2 ท่าน

ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ HealthServ

ขอเชิญวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ

วันที่ 8 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมเมจิก ชั้น 3  โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  (จำกัดเพียง 50 วิสาหกิจชุมชน)

จัดโดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ  ชื่อบัญชี “สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 142-0-29410-5 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข –ติวานนท์
  • ลงทะเบียนออนไลน์
  • ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท
  • อนุญาตให้ แต่ละวิสาหกิจเข้าร่วมได้ ไม่เกิน 2 ท่าน ***
*** สำหรับวิสาหกิจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
สามารถศึกษาข้อมูลจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม
QR-CODE พร้อมกรอกข้อมูลและส่งมายัง Email : inma.th21@gmail.com

ดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  MOA Link
 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับหน่วยงานที่ต้องการร่วมโครงการเพิ่มเติม
  1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม
  2. สำเนาใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์การเกษตร  หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  3. สำเนารายชื่อกรรมการหน่วยงาน
หมายเหตุ : วิสาหกิจที่จะไปรับเอกสารฉบับสมบูรณ์กรุณานำตรายางวิสาหกิจมาด้วย

สนใจติดต่อสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน
INMA: INNOVATIVE MEDICAL ASSOCIATION 
คุณสุรัตน์ตา โทร 0922674155
 
LINE OA : @inmacenter
Add >>  https://lin.ee/P9uOUCD

ตารางอบรม

09.00-09.30 ลงทะเบียน 

09.30-10.00 พิธีเปิดงาน 
ㆍ ประธานกล่าวเปิด โดย นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา
นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน
 
10.00 - 11.00 น. บรรยาย : กัญชาสร้างเศรฐกิจสุขภาพจากกัญชาในรูปแบบที่หลากหลาย 1
-โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล็อก
 
11.00-12.00 น. บรรยาย : กัญชาสร้างเศรฐกิจสุขภาพจากกัญชาในรูปแบบที่หลากหลาย 2
-โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. บรรยาย : การขออนุญาต ผลิต ครอบครองและจำหน่าย กัญชาทางการแพทย์
โดย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม และคณะ
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
14.00-16.00 น. ภาคปฏิบัติ : การเขียนแนวทางการเพาะปลูกกัญชา เพื่อประกอบการขออนุญาต
โดย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม และคณะ
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
16.00 - 16.30 น.
ปิดงาน .โดย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
 
ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด