ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ

Mar 29, 2021 467
ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 800x450 px

ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท อนุญาตให้ แต่ละวิสาหกิจเข้าร่วมได้ ไม่เกิน 2 ท่าน

ขอเชิญวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ

วันที่ 8 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมเมจิก ชั้น 3  โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  (จำกัดเพียง 50 วิสาหกิจชุมชน)

จัดโดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ  ชื่อบัญชี “สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 142-0-29410-5 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข –ติวานนท์
  • ลงทะเบียนออนไลน์
  • ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท
  • อนุญาตให้ แต่ละวิสาหกิจเข้าร่วมได้ ไม่เกิน 2 ท่าน ***
*** สำหรับวิสาหกิจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
สามารถศึกษาข้อมูลจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม
QR-CODE พร้อมกรอกข้อมูลและส่งมายัง Email : inma.th21@gmail.com

ดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  MOA Link
 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับหน่วยงานที่ต้องการร่วมโครงการเพิ่มเติม
  1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม
  2. สำเนาใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์การเกษตร  หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  3. สำเนารายชื่อกรรมการหน่วยงาน
หมายเหตุ : วิสาหกิจที่จะไปรับเอกสารฉบับสมบูรณ์กรุณานำตรายางวิสาหกิจมาด้วย

สนใจติดต่อสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน
INMA: INNOVATIVE MEDICAL ASSOCIATION 
คุณสุรัตน์ตา โทร 0922674155
 
LINE OA : @inmacenter
Add >>  https://lin.ee/P9uOUCD

ตารางอบรม

09.00-09.30 ลงทะเบียน 

09.30-10.00 พิธีเปิดงาน 
ㆍ ประธานกล่าวเปิด โดย นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา
นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน
 
10.00 - 11.00 น. บรรยาย : กัญชาสร้างเศรฐกิจสุขภาพจากกัญชาในรูปแบบที่หลากหลาย 1
-โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล็อก
 
11.00-12.00 น. บรรยาย : กัญชาสร้างเศรฐกิจสุขภาพจากกัญชาในรูปแบบที่หลากหลาย 2
-โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. บรรยาย : การขออนุญาต ผลิต ครอบครองและจำหน่าย กัญชาทางการแพทย์
โดย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม และคณะ
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
14.00-16.00 น. ภาคปฏิบัติ : การเขียนแนวทางการเพาะปลูกกัญชา เพื่อประกอบการขออนุญาต
โดย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม และคณะ
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
16.00 - 16.30 น.
ปิดงาน .โดย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
 
 
ประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 800x1363 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com