ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ คลินิกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เบอร์โทรติดต่อ คลินิกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Thumb HealthServ.net
เบอร์โทรติดต่อ คลินิกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ห้องบัตร) งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร.074- 451051,074- 451052,074- 451056

หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ห้องบัตร) งานเวชระเบียน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
โทร.074- 451051,074- 451052,074- 451056
 
โทรศัพท์ติดต่อ
ประชาสัมพันธ์ 074- 451040
โอเปอร์เรเตอร์ 074- 450000
ศูนย์เลสิก 074- 451746
ศูนย์โรคหัวใจ 074- 451971
ฝังเข็มระงับปวด 074- 451756
 
*โทรจองล่วงหน้าเวลา (14.00- 16.00น.) ในวันราชการ
 
 
คลินิกอายุรกรรม : ตรวจรักษาอาการของโรคที่เป็นเรื้อรัง
(โทรจอง.074- 451754/074- 451757)
เบอร์มือถือ (083- 1919317/083- 1918901)
- หอบหายใจเสียงวี๊ด ๆ, ถ่ายเหลวเป็นมูกเลือด
- เจ็บแน่นหน้าอก, ใจสั่น
- แขนขาอ่อนแรง, ปากเบี้ยว, ชัก
- บวมตามข้อหลายข้อร่วมกับ มีไข้
- ปวดศรีษะไม่มีบ้านหมุน, ไมเกรน
- บวมตามแขนขา, กดบุ๋มหรือบวมตึง
- จุกเสียด, ปวดแน่นท้อง, ตัวตาเหลือง, ซีด
- เพลีย, น้ำหนักลด, เบื่ออาหาร, ปัสสาวะบ่อย
- ไอเรื้อรัง1 สัปดาห์, ไอเป็นเลือด, หอบเหนื่อย
- ปัสสาวะแสบขัด, มีไข้, หนาวสั่น , ปัสสาวะข่นุ
 
คลินิกนรีเวช : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074- 451762/074- 451764)
- ตรวจสอบการตั้งครรภ์
- มีเลือดประจำเดือนมากผิดปกติ
- ตรวจหลังคลอด, ปวดท้องน้อยตกขาวผิดปรกติ
- ภาวะมีบุตรยาก, การคุมกำเนิด
- ความผิดปกติของประจำเดือน, ตกขาวผิดปรกติ
- ตรวจเช็คมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- อาการแสบช่องคลอด
 
คลินิกฝากครรภ์ : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074- 451763)
- รับฝากครรภ์
- ตรวจรักษาอาการป่วยของสตรีที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์
 
 
คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074- 451765/074- 451768)
- ตรวจเช็คสุขภาพทวั่ ไป, ตรวจรักษาอาการต่างๆ เบื้องต้นที่ไม่เริ้อรังและไม่อ่อนเพลียเบื่ออาหาร ปวดเมื่อย, มีไข้ตัวร้อน
ฯลฯ
 
คลินิกตา : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074- 451770/074- 451771)
-  ตรวจสายตาตรวจรักษาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ดวงตา
 
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ: ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074- 451752/074- 451759)
-  ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดส้น เท้าปวดข้อมือ- เท้า
-  ตรวจรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกทุกชนิด
-  ให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกายอุปกรณ์
 
คลินิกผิวหนัง : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจองวันจันทร์,พุธ,ศุกร์:074- 451755)
-  คันตามผิวหนัง, ผื่นคัน
-  หิด กลากเกลื้อน, สิวฝ้า
-  ด่างขาว, งูสวัด, อีสุกอีใส(เป็นแผลตกสะเก็ด)
-  รักษาโรคติดเช้ือของอวยัวะสืบพันธุ์ชาย  (กามโรค หนองใน ซิฟิ ลิส ฯลฯ)
 
คลินิกเด็ก : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074- 451751/074- 451758)
- ใหก้ารรักษาโรคและอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุต่ำ กว่า 15 ปีทั้งหมด
 
คลินิกหูคอจมูก: ตรวจรักษาอาการ
 (โทรจอง.074- 451775 074- 451776)
- แผลในปากและลำคอ
- ตรวจการได้ยิน, ไซนัส
- ตรวจอาการภูมิแพ้, เสียงแหบ
- เวียนศรีษะบ้านหมุน, อาเจียน
- มีน้ำไหลออกจากหู, มีก้อนในคอ
- เจ็บคอ, คัดจมูก, ไอ, จาม, ไข้, เป็นหวัดเรื้อรัง
 
 คลินิกจิตเวช : ตรวจรักษาอาการ
 (โทรจอง.074- 451766)
- สับสน, ซึมเศร้า, วิตก
- กงัวล
- เครียด, นอนไม่หลับ , เอะอะโวยวาย, หูแว่ว
 
 คลินิกทันตกรรม : ตรวจรักษาอาการ
 (โทรจอง.074- 451322)
- โรคของฟัน, และโรคเหงือก ทุกชนิด
 
 คลินิกศัลยกรรม : ตรวจรักษาอาการ
 (โทรจอง.074- 451760/074- 451761)
 
 *ศัลยกรรมทั่วไป- อาการคลา เจอกอ้นเนื้อบริเวณ ร่างกายยกเว้น ก้อนเนื้อที่อยู่บริเวณข้อมือ- ข้อนิ้วต่างๆ
- กินกรด, ด่าง, กลืนอาหารติดคอ
- แผลบริเวณต่างๆ ยกเว้นบริเวณอวัยวะเพศ
- ทำหมันชาย (อาการเหล่านี้ออกตรวจทุกวัน)
- ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด, ท้องเสียสลับท้องผูก เป็นเวลานาน, ท้องผูก เรื้อรัง
 
 *ศัลยกรรมประสาท (ยกเว้น เป็นลมแล้วศรีษะกระแทรกพื่น ตรวจคลินิกอายุรกรรม) ขับรถศรีษะกระแทก
- ลื่น
- หกล้มศรีษะกระแทกพื้น
- ชาแขน
- ขาบริเวณข้างใดข้างหนึ่ง
- ก้อนในสมองยกเวน้กอ้นที่หนังศรีษะ
 (กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่ถึง 24 ชม.ตรวจที่ห้องฉุกเฉิน)
 
*ศัลยกรรมหลอดเลือด
- ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าเขียวเย็น คล้ำๆ
- ทำเส้นฟอกไตเทียม
- เส้นเลือดขอด
- เส้นเลือดโป่ งพอง
- แผลเรื้อรังที่เท้า,แผลที่เกิดจากผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน
 
*ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
- โรคหวัใจที่ส่งมาผ่าตัดจากร.พ.อื่นๆ ให้ส่งตรวจคลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจก่อน
- ล้มหน้าอกกระแทก
- โรคมะเร็งปอดที่ต้องการผ่าตัดต้องผ่านคลินิกอายุรกรรมโรคปอดก่อน
 
*ศัลยกรรมตกแต่ง
- มีก้อนต่างๆ บริเวณใบหน้า, ใบหู
- มะเร็งผิวหนัง, ไฝ- ปาน
- ขากรรไกรติด, แข็ง, ปวด
- เสริมความงามต่างๆ, รักษาแผลเป็น
 
 *ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
- นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
- ต่อมลูกหมากโต
- ก้อนที่อวยัวะเพศชาย
- หย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย
 
*ศัลยกรรมมะเร็งทางเดินปัสสาวะ
- มะเร็งทางเดินปัสสาวะ
- มะเร็งอวัยวะเพศชาย
- มะเร็งต่อมลูกหมาก, กระเพาะปัสสาวะ
 
 *ศัลยกรรมเด็ก
 - เหมือนศัลยกรรมทั่วไปแต่รับเฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
- อัณฑะไม่ลงถุง
- ปลายอวยัวะเพศไม่เปิด (ในเด็ก)
 
*ศัลยกรรมปากแหว่ง
- เพดานโหว่
- ปากแหว่ง
- เพดานโหว่
 
*ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า
- กระดูกบริเวณใบหน้าหัก
- ขากรรไกรติด,แข็ง,ปวด
 
ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ : ตรวจ รักษาอาการ
(โทรจอง.074- 451774)
- อีสุกอีใส
- ไข้ตัวร้อน >38 องศา (ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน- ความดัน)
- ไอต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์
 
 ศูนย์ถันยเวชช์: ตรวจรักษาอาการ
 (โทรจอง.074- 451948/074- 451949)
- ก้อนที่เต้านม
- แมมโมแกรม
 
 ห้องฉุกเฉิน :ให้บริการอุบัติเหตุบาดเจ็บฉุกเฉิน และอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาเร่งด่วน
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700
- ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000,
074-455-000
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด