ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันมะเร็ง กับบริการกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็ง กับบริการกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในผู้ป่วยมะเร็ง HealthServ.net
สถาบันมะเร็ง กับบริการกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในผู้ป่วยมะเร็ง ThumbMobile HealthServ.net

ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานพยาบาลเปิดให้บริการรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็นสำคัญ ทำให้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งได้

 
 
             นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว กรมการแพทย์ได้มอบหมายให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เริ่มดำเนินการวิจัยทางคลินิกการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็งเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลและนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงนโยบายได้  จากนั้นได้มีการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบพิเศษ  ณ คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งมาตั้งแต่ เดือนเมษายน 2563  ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่มีข้อบ่งชี้  ได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบําบัด  อาการรบกวนในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองและระยะท้าย เช่น ปวด  นอนไม่หลับและเบื่ออาหาร  เป็นต้น  จนถึงปัจจุบันได้มีการขยายบริการเป็น “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” 
 

             นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การบริการกัญชาทางการแพทย์แบบ บูรณาการประกอบด้วย  การให้คำปรึกษา  การตรวจรักษาและสั่งจ่ายยาด้วยทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะและมีความรู้  ความสามารถ  มีบริการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย  ด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาจากแหล่งของกรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม (สูตร High THC, High CBD, THC:CBD,1:1) และจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคือ เดชาออยด์  ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น  หลักของบริการคือ บรรเทาอาการรบกวนจากโรคและการรักษาทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ผลของการรักษาทำให้ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยมะเร็งมีอาการดีขึ้นหลังใช้กัญชาทางการแพทย์และไม่พบอาการอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง  ประสบการณ์บริการทำให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติเชื่อมั่นว่า  การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยปราศจากอคติเชิงลบ  สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยมะเร็งในทุกระยะได้อย่างปลอดภัย
 
 
             นอกจากนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติยังเปิดโอกาสการเข้าถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ณ คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง โดยผู้สนใจหรือประสงค์ขอเข้ารับบริการสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางการติดต่อหน่วยบริการได้หลายช่องทาง ทั้งที่คลินิกโดยตรง ทางโทรศัพท์ หรือไลน์แอปพลิเคชั่น และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 หน่วยบริการได้เปิดบริการติดตามดูแลผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ (DMS Telemedicine) ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้เคียงในภาวะปกติ  ร่วมกับการจัดทำแนวทางการเบิกจ่ายผ่านกองทุนสุขภาพหลักของประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ได้มากขึ้น  และเป็นต้นแบบสำหรับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น


             นอกจากนี้  สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายกำลังดำเนินการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ โดยมีการวิจัยทั้งในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองและกำลังดำเนินโครงการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอระยะ 3-4 ซึ่งจะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์และส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสมในอนาคต
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด