ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลปทุมธานี

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลปทุมธานี Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลปทุมธานี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลปทุมธานี อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลปทุมธานี HealthServ
โรงพยาบาลคลองหลวง 
30 ม.7 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร.0 2904 6445-6
 
โรงพยาบาลธัญบุรี 
ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี โทร.0 2572 6010
 
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
 247/45 ม.2 ต.ประชาธิปัตย์อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี โทร.0 2531 3075
 
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 
187 ม.4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.0 2599 1650
 
 โรงพยาบาลลำลูกกา 
ม.6 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0 2563 1080
 
โรงพยาบาลสามโคก 
ม.6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทร.0 2979 8962
 
โรงพยาบาลหนองเสือ
 ม.6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.0 2549 1235
 
โรงพยาบาลอำเภอบางไทร 
ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  โทร.07 642 2166
 
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
 88/1 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 โทร.0 3537 9094
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
คลินิกเวชกรรม หมอวิวัฒน์- สุนันท์ 
7/17 ม.11 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแล้ว ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.08 6491 9955
 
คลินิกเวชกรรมหมอชญตว์ 
111/254 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 โทร.0 2192 2391
 
คลินิกเวชกรรมหมออภิชน 
87/17 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี โทร.08 1340 0241
 
คลินิกเวชกรรมหมอมณเฑียร 
120-121 ถ.พัฒนสัมพันธ์ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี โทร.0 2581 3918
 
คลินิกเวชกรรม มีรักษ์ 
1 ถ.เจริญผลวัฒนา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี โทร.0 2581 6105
 
ณวรักษ์สหคลินิก 
2,4 ซ.รังสิต-ปทุมธานี3 ถ.รังสิต-ปทุมธานีต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี โทร.0 2531 0704
 
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 
57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง
อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี  โทร.0 2975 2728
 
เทศบาลเมืองปทุมธานี
 1/15 ซ.ศรีปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี  โทร.0 2581 2059
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
ม.3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี โทร.0 2598 0487
 
สถานีอนามัยพระเกียรตินวมินทราชินี (วัดเจดีย์หอย)
ม.4 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.0 2599 3298
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด