ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Thumb HealthServ.net
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการตรวจโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรแกรมดังกล่าวเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ ไม่รวมการรักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 
โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228
 
การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย)  และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วัน
  2. ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน
  3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะ ควรตรวจก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน เพราะทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้
  4. สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  5. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนการตรวจสุขภาพ
  6. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ
  7. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
  8. ยารักษาโรคประจำตัว รับประทานได้ตามปกติ

หมายเหตุ 
*ข้าราชการสำรองเงินจ่ายก่อน และนำใบเสร็จไปเบิกคืนยังต้นสังกัด
*การตรวจมะเร็งปากมดลูกเบิกคืนไม่ได้ 250 บาท
* รายการดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอก
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3
Call: 02-1050345    02-3087600
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด