News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
จันทบุรี พร้อมเป็นเจ้าภาพ งานวิชาการกัญชาทางการแพทย์ 6-8 พ.ค.65 HealthServ.net
จันทบุรี พร้อมเป็นเจ้าภาพ งานวิชาการกัญชาทางการแพทย์ 6-8 พ.ค.65 HealthServ.net

นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล

จันทบุรี พร้อมเป็นเจ้าภาพ งานวิชาการกัญชาทางการแพทย์ 6-8 พ.ค.65 HealthServ
กิจกรรมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่  6 – 8 พฤษภาคม  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาวิชาการ ลานกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 3 ฐาน ได้แก่ ปลูก-แปรรูปเบื้องต้น, สกัด-ผลิต, และการใช้ อาทิ การแปรรูปกัญชาและทำให้แห้ง การทำขนมทาร์ตกัญชา การปรุงอาหารตำรับครัวยิ้ม การปรุงยากัญชาเพื่อรักษาตนเอง เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ทฤษฎี ลงมือทำจริง สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา และการทำเมนูเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ตรวจรักษาโรคต่างๆ และรับยาตำรับกัญชาที่เหมาะสมกับโรค เช่น น้ำมันกัญชา (อาจารย์เดชา) เป็นต้น
 
เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี มีการส่งเสริมให้นำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ โดยมีผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับใบอนุญาตให้ปลูกกัญชา 74 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุญาต 19 ราย และแสดงเจตจำนงขอปลูกอีก 17 ราย มีสถานที่ผลิตตำรับยากัญชาของภาครัฐที่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์สำหรับให้บริการประชาชนทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวม 18 แห่ง ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาได้อย่างความปลอดภัย 
จันทบุรี พร้อมเป็นเจ้าภาพ งานวิชาการกัญชาทางการแพทย์ 6-8 พ.ค.65 HealthServ
จันทบุรี พร้อมเป็นเจ้าภาพ งานวิชาการกัญชาทางการแพทย์ 6-8 พ.ค.65 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง