News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ.net
รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ.net

รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2

รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ
โปรแกรมเหมาจ่ายรักษาริดสีดวงชนิดไม่ต้องผ่าตัด
โปรแกรม1 : รักษาริดสีดวงโดยการฉีดยา ราคา 2,200 บาท
โปรแกรม2 : รักษาโดยการรัดยาง ราคา 2,500 บาท
โปรแกรม3 : เหมาจ่ายรักษาริดสีดวงโดยการฉีดยาร่วมกับรัดยาง ราคา 3,200 บาท
 
เงื่อนไข
- โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาของแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ.ราชิน ไพบูลย์พร, นพ.ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ, พญ.เกศินี ยิ่งเจริญ, พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์
- โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้การตรวจทางทวารหนัก ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการฉีดรักษา และหรือค่ายางที่ใช้ในการรัดริดสีดวง
- ไม่รวมค่าแพทย์ที่ตรวจก่อนการรักษา และค่าแพทย์ตรวจติดตามหลังการรักษา
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนด เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
- ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 
 
วันนี้-30 ธันวาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 1150,1151
 
รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ
รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ

โรงพยาบาลธนบุรี 2

55/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลธนบุรี 2

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง