ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2

รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ.net

รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2

รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 ThumbMobile HealthServ.net
รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ
โปรแกรมเหมาจ่ายรักษาริดสีดวงชนิดไม่ต้องผ่าตัด
โปรแกรม1 : รักษาริดสีดวงโดยการฉีดยา ราคา 2,200 บาท
โปรแกรม2 : รักษาโดยการรัดยาง ราคา 2,500 บาท
โปรแกรม3 : เหมาจ่ายรักษาริดสีดวงโดยการฉีดยาร่วมกับรัดยาง ราคา 3,200 บาท
 
เงื่อนไข
- โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาของแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ.ราชิน ไพบูลย์พร, นพ.ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ, พญ.เกศินี ยิ่งเจริญ, พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์
- โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้การตรวจทางทวารหนัก ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการฉีดรักษา และหรือค่ายางที่ใช้ในการรัดริดสีดวง
- ไม่รวมค่าแพทย์ที่ตรวจก่อนการรักษา และค่าแพทย์ตรวจติดตามหลังการรักษา
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนด เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
- ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 
 
วันนี้-30 ธันวาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 1150,1151
 
รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ
รักษาริดสีดวงทวาร ไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด