ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน

กายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน 3 เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติม 032-523000 ต่อ 2721 / 5129 / 5131

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ 08.30 – 16.00 น.

 ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ 08.30 – 16.00 น.
 
กายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน 3 เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติม 032-523000 ต่อ 2721 / 5129 / 5131
 
กายภาพบำบัด  เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ ทั้งในด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
 
นักกายภาพบำบัดสามารถตรวจประเมิน  วินิจฉัย  และบำบัดความบกพร่องของร่างกาย

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด