News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เตรียมเปิดเมือง-เปิดท่องเที่ยว อนามัยย้ำ ต้องเคร่งครัดให้สุดๆ HealthServ.net
เตรียมเปิดเมือง-เปิดท่องเที่ยว อนามัยย้ำ ต้องเคร่งครัดให้สุดๆ HealthServ.net

ก่อนที่จะมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ นั้น ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและมาตรการ 2 ส่วนประกอบกัน ได้แก่ มาตรการต่อพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวเอง และ มาตรการต่อตัวนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประทศ

เตรียมเปิดเมือง-เปิดท่องเที่ยว อนามัยย้ำ ต้องเคร่งครัดให้สุดๆ HealthServ
 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) พิจารณาการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว ตามแผนระยะที่ 2 ที่ได้กำหนดไว้ โดยก่อนที่จะมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ นั้น ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและมาตรการ 2 ส่วนประกอบกัน ได้แก่ มาตรการต่อพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวเอง และ มาตรการต่อตัวนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประทศ


มาตรการสำหรับในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยว ควรพิจารณาว่า
  • ประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ต้องได้รับวัคซีน
  • แผนพัฒนาเมืองด้านต่างๆ การขนส่ง สาธารณูปโภค การจัดการของเสีย
  • ควรมีการกำหนดระดับของจำนวนนักท่องเที่ยวรายใหม่ ที่จะเดินทางเข้าในพื้นที่
  • ควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ในการรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์ หากพบผู้ป่วยหรือเกิดการระบาดมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย
จะต้องไม่มีอาการเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ได้รับวัคซีนครบโดส รวมทั้งตรวจ ATK ตามระยะเวลาที่กำหนด
ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTพร้อมคัดกรองตัวเองผ่านไทยเซฟไทยและแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ


มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จะต้องไม่มีอาการเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงคัดกรองไม่พบเชื้อ
ได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่กำหนด
เคร่งครัดในมาตรการของพื้นที่นั้นๆ โดยพักในโรงแรมที่จังหวัดกำหนดครบ 14 วัน


มาตรการสำหรับสถานประกอบการ
มีคำแนะนำดังนี้
 “สำหรับสถานประกอบกิจการต่างๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ควรได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน มีการคัดกรองพนักงานด้วยไทยเซฟไทยทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทันทีในส่วนของ มาตรการด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop Covid Plus ทุกเดือน และติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้ และผ่านเกณฑ์การประเมิน SHA Plus ที่เน้นการระบายอากาศที่ดี เพียงพอ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ รวมทั้งทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วม เพิ่มความถี่เมื่อมีผู้รับบริการมากขึ้น อย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวและกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง