ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Siriraj Smart Hospital 5G ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ

Siriraj Smart Hospital 5G ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ HealthServ.net

Siriraj Smart Hospital 5G ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ

Siriraj Smart Hospital 5G ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ ThumbMobile HealthServ.net
Siriraj Smart Hospital 5G ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ HealthServ
ศิริราชโรงพยาบาลอัจฉริยะ l Smart Hospital 
 
มารู้จักกับ 8 โครงการนำร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะของศิริราช
ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ในภาวะวิกฤติโควิด-19 แบบนี้ได้มากขึ้น
ทั้งแอปพลิเคชัน Siriraj Connect .
ซึ่งผู้ป่วยสามารถพบหมอได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
โครงการรถพยาบาลฉุกเฉินอัจฉริยะ,ห้องฉุกเฉินอัจฉริยะ,การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาด้วย (AI),เวชระเบียนกลางบนฐานข้อมูลดิจิทัล รวมไปถึงรถขนส่งยาและเวชภัณฑ์ไร้คนขับ 5G
ที่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดการใช้บุคลากรทางการแพทย์ ลดต้นทุน 
แต่เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น!.
“...ฉันจะไปเรียนหมอละ เพราะว่าเป็นวิชาที่สนุกดี เรามีโอกาสรักษาคนได้ทั้งคนจน คนมั่งมีและเจ้านายต่าง ๆ ได้เต็มที่ หมอทำการกุศลในการรักษาพยาบาลได้ดี...”
 
คำพูดที่ดูแสนจะธรรมดา แต่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นนี้ เป็นคำพูดที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงรับสั่งเกี่ยวกับการตัดสินพระทัยไปทรงศึกษาวิชาเฉพาะทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาการแพทย์ในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมระดับสากล
 
แม้เวลาจะผ่านมากว่าศตวรรษนับตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จฯ ไปศึกษาวิชาแพทย์ แต่โรงพยาบาลศิริราช ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ที่กล่าวมาด้านต้น ด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่เลือกยากดีมีจน และมุ่งมั่นพัฒนาให้โรงพยาบาลศิริราชเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ” (Smart Hospital)
 
หนึ่งในการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ” คือ การนำเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณมาใช้เพื่อส่งข้อมูลในการรักษา เช่น โครงการ “รถช่วยชีวิต Siriraj Mobile Stroke Unit” ของหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ที่มีการส่งภาพของผู้ป่วยฉุกเฉินมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวินิจฉัย เพื่อแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติอย่างทันท่วงที เพราะทุกวินาที คือ เส้นแบ่งความเป็นตายของผู้ป่วย บางกรณีจำเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ในรถพยาบาล ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในรถพยาบาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สามารถแก้ไขอาการฉุกเฉินของผู้ป่วยได้ทันท่วงที การรับส่งข้อมูลจะต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเริ่มมีการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาใช้ในงานส่วนนี้
 
ใน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การหลีกเลี่ยงการสัมผัส และติดต่อกันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดการระบาดของโรคนี้ได้ รพ.ศิริราช สํานักงาน กสทช. และ บ. หัวเว่ย จึงร่วมมือกันดําเนินโครงการนําร่อง “รถอัจฉริยะไร้คนขับ” เพื่อยกระดับการแพทย์ของประเทศไทยสู่ยุค 5G โดยการนำรถดังกล่าวมาใช้ขนส่งเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อลดการสัมผัส และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลากรทางการแพทย์
 
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงโครงการนี้ว่า
 
“โรงพยาบาลศิริราชให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและนำมาพัฒนางานทางการแพทย์ได้อย่างเป็นองค์รวม รถอัจฉริยะไร้คนขับโดยเทคโนโลยี 5G จากโครงการนำร่องในครั้งนี้จะนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์ กลางของโรงพยาบาล โดยช่วงเริ่มต้นจะใช้ในการขนส่งยา เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ในงานด้านการขนส่ง ซึ่งลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับบริการทางการแพทย์ไทยได้ในระยะยาว”
 
โครงการนำร่องนี้หากดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ ก็จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปต่อยอดใช้กับงานด้านอื่น และโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อไป


 
อ้างอิง
 
- หนังสือ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้เป็นแบบอย่าง”
- บทความ “5G เทคโนโลยีและหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 2020”/ บทความ “สํานักงาน กสทช. จับมือ รพ.ศิริราช หัวเว่ย ดําเนินโครงการนําร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ เพื่อยกระดับการแพทย์ของประเทศไทยสู่ยุค 5G เพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)” และ บทความ “พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในรถพยาบาลฉุกเฉิน” จาก www.si.mahidol.ac.th
 
PRD
 
  สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ “โครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G” ซึ่งเป็นความร่วมมือในการนำ “รถอัจฉริยะไร้คนขับ” มาใช้ในการขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคจากการสัมผัส ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถบริหารจัดสรรบุคลากร และเวลาเพื่อดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องใช้ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และหากประสบความสำเร็จจะนำไปต่อยอดในการใช้งานด้านอื่นๆ และในโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป ซึ่งในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ Smart Hospital
 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีการให้บริการแพทย์ทางไกล โดยการใช้เทคโนโลยี 5G เชื่อมโยงการการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยนำร่อง 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน พร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มต้นที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ในชนบท และนักโทษในเรือนจำที่เข้าถึงการรักษาได้ลำบาก ซึ่งโครงการที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นการต่อยอดเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชน
 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล และมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและนำมาพัฒนางานทางการแพทย์ได้อย่างเป็นองค์รวม โดยช่วงเริ่มต้นจะใช้ในการขนส่งยาเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ในงานด้านการขนส่ง ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับบริการทางการแพทย์ไทยได้ในระยะยาว
 
นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หัวเว่ยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยรถอัจฉริยะไร้คนขับสามารถช่วยรับส่งเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราช จะช่วยเร่งบริการทางการแพทย์ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยี 5G ในแวดวงสาธารณสุขยังสามารถจุดประกายธุรกิจภาคอื่นๆ ให้หันมาสนใจในประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และสำรวจการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ เทคโนโลยี 5G จะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในด้านต่างๆ ต่อไป
 
--------------
 
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 02-271-7600 ต่อ 5744,5732
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

คณะกรรมการ 5G แห่งชาติ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด