ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เกม เปิดได้ 16-30 พ.ย.64

กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เกม เปิดได้ 16-30 พ.ย.64 HealthServ.net
กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เกม เปิดได้ 16-30 พ.ย.64 HealthServ.net

กรุงเทพมหานครออกประกาศ ลงนามโดย พล.ตอ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกทม. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ คือการอนุญาตให้กิจการ 2 กลุ่ม เปิดดำเนินการได้ ตามมาตรการผ่อนคลายหลังจากเปิดประเทศ

กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เกม เปิดได้ 16-30 พ.ย.64 HealthServ


1. กิจการร้านเกม อินเตอร์เน็ต ตู้เกม 
สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลา และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ


2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ต้องเป็นร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop covid Plus) ของกรมอนามัย สามารถเปิดให้บริการได้ เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

ตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เกม เปิดได้ 16-30 พ.ย.64 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด