News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เชิญ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี HealthServ.net
เชิญ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี HealthServ.net

"เข้ารับบริการฉีดได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งยังฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน" - นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

เชิญ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี HealthServ
กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน
 
          วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ
7.โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร


          ทุกกลุ่มสามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่ากลุ่มอื่น
 
 
          "สำหรับประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และ สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) อีกทั้งยังฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้ด้วย" นายแพทย์โอภาส กล่าว

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง