News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น  HealthServ.net
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น  HealthServ.net

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดเข็มกระตุ้น จำนวนจำกัด กำหนดฉีด 10-28 มกราคม 65 จุดฉีด หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร วันที่ 10-28 มกราคม 65 เวลา 8-15 น.

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น  HealthServ

 
เงื่อนไข 
ผู้ที่ฉีดวัคซีน ต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้
1. เฉพาะผู้ฉีดที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเท่านั้น
2. ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในเดือนกันยายน 64 
 
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามวันที่ต้องการ 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง