ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น  Thumb HealthServ.net
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น  ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดเข็มกระตุ้น จำนวนจำกัด กำหนดฉีด 10-28 มกราคม 65 จุดฉีด หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร วันที่ 10-28 มกราคม 65 เวลา 8-15 น.

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น  HealthServ

 
เงื่อนไข 
ผู้ที่ฉีดวัคซีน ต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้
1. เฉพาะผู้ฉีดที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเท่านั้น
2. ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในเดือนกันยายน 64 
 
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามวันที่ต้องการ 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด