ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มทร.ล้านนา เซ็น MOU บูทิค คอร์ปอเรชั่น วิจัยและพัฒนาธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ

มทร.ล้านนา เซ็น MOU บูทิค คอร์ปอเรชั่น วิจัยและพัฒนาธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ Thumb HealthServ.net
มทร.ล้านนา เซ็น MOU บูทิค คอร์ปอเรชั่น วิจัยและพัฒนาธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ ThumbMobile HealthServ.net

มทร.ล้านนา เซ็น MOU บูทิค คอร์ปอเรชั่น วิจัยและพัฒนาธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ

มทร.ล้านนา เซ็น MOU บูทิค คอร์ปอเรชั่น วิจัยและพัฒนาธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ HealthServ
     วันที่ 27 ตุลาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา น่าน ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BC) เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ปลูก แปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ (Thai traditional wellness) โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือบูทิค คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมในพิธีลงนาม  พร้อมกันนี้ยังมีผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา น่านและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ โรงแรม โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ เชียงใหม่
 
         ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อขยายไปสู่ธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ(wellness hospitality) ในอนาคตของบูทิค คอร์ปอเรชั่น และต่อยอดความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักด้านการบริหารจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ โดยผ่าน บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างคล้ายกับ Private Equity fund โดยเป็นการระดมทุนจากนักลงทุน ซึ่ง BC จะได้รับค่าบริหารจัดการเช่นเดียวกับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด