ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการทันตกรรม คลินิกในเวลา คลินิกพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

บริการทันตกรรม คลินิกในเวลา คลินิกพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล HealthServ.net
บริการทันตกรรม คลินิกในเวลา คลินิกพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล HealthServ.net

ฝ่ายทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้บริการทางทันตกรรมโดยให้บริการทั้งในระดับทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง ได้มาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย รวดเร็ว และให้บริการผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ

บริการทันตกรรม คลินิกในเวลา คลินิกพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล HealthServ
 
 
การบริการ 

ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางแก่ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของ โรคทางระบบ และรวมถึงการรับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน
 
 
facebook.com/DentVajiraOfficial/
 
ฝ่ายทันตกรรม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  ชั้น B1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02-244-3121, 02-244-3122
Line Official: @500fngsb


คลินิกในเวลา 
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16 น. ให้บริการ 9 สาขา
1. ทันตกรรมทั่วไป
2. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอมถอดได้ ครอบฟัน)
4. ทันตกรรมจัดฟัน
5. ทันตกรรมหัตถการ
6. ศัลยศาสตร์ช่องปาก
7. รักษาคลองรากฟัน
8. รักษาโรคเหงือก
9. ทันตกรรมรากเทียม
 
คลินิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 16.30-20 น. เสาร์ 8-12 น. ให้บริการ 
ฟันปลอมถอดได้ ครอบฟัน สะพานฟัน
รักษาคลองรากฟัน
รักษาโรคเหงือก ผ่าฟันคุด
ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมจัดฟัน
 
หมายเหตุ : ทันตกรรมทั่วไป (ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย) ทำได้กับทันตแพทย์ทุกท่าน
ทันตกรรมจัดฟัน ให้บริการเฉพาะพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
สอบถามโทร. 02-2443121 - 2


 

ตรวจสอบราคาค่าบริการทันตกรรม (ในเวลา) ได้ตามภาพ 
บริการทันตกรรม คลินิกในเวลา คลินิกพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล HealthServ
บริการทันตกรรม คลินิกในเวลา คลินิกพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล HealthServ
บริการทันตกรรม คลินิกในเวลา คลินิกพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด