News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award  HealthServ.net
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award  HealthServ.net

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” ในงาน Muang Thai life Assurance Hospital Awards 2021 โดยมี พว.พัขรินทร์ ผาทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพัชราภรณ์ วงศ์ชัย หัวหน้าแผนกประสานการแพทย์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award  HealthServ
21 กันยายน 2565 พว.พัขรินทร์ ผาทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพัชราภรณ์ วงศ์ชัย หัวหน้าแผนกประสานการแพทย์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เข้ารับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”  ณ  Gaysorn Urban Resort 
 
รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”  มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้าในการรอออกจากโรงพยาบาล ในวันกลับบ้านโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวจาก 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล 
 
โดยโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ Caring award ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในงาน Muang Thai life Assurance Hospital Awards 2021 ร่วมกับโรงพยาบาลอื่นๆดังนี้ 
 
รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”
โรงพยาบาลขนาดใหญ่
อันดับ 1  -  Gold Award   ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช 
อันดับ 2  -  Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง 
อันดับ 3 -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 จัดขึ้นในปี 2565 นี้ นับเป็นปีที่ 6 ณ Gaysorn Urban Resort  โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ดังนี้
 
ข้อมูลและภาพจาก รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award  HealthServ

โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค

17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง