News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ รวล.จุฬาภรณ์ พัฒนานักอัลตราซาวด์ เพื่อโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล HealthServ.net
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ รวล.จุฬาภรณ์ พัฒนานักอัลตราซาวด์ เพื่อโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล HealthServ.net

หลักสูตรโครงการฯ เป็นการเรียนอัลตราซาวด์ช่องท้องอย่างเข้มข้น ฝึกปฏิบัติจริง ลงมือทำแบบให้เทคนิคหมดเปลือก พร้อมออกเดินทางไปมอบความรู้ในพื้นที่ต่างจังหวัด รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566 รับสมัครวันนี้ - 24 มี.ค. 2566

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ รวล.จุฬาภรณ์ พัฒนานักอัลตราซาวด์ เพื่อโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล HealthServ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด “โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา”  เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อพัฒนาแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราชาวด์ทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สมัครต้องเป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราชาวด์ในโรงพยาบาลรัฐ

 
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ รวล.จุฬาภรณ์ พัฒนานักอัลตราซาวด์ เพื่อโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล HealthServ
 
หลักสูตรโครงการฯ เป็นการเรียนอัลตราซาวด์ช่องท้องอย่างเข้มข้น ฝึกปฏิบัติจริง ลงมือทำแบบให้เทคนิคหมดเปลือก พร้อมออกเดินทางไปมอบความรู้ในพื้นที่ต่างจังหวัด รายละเอียดการรับสมัคร รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566 รับสมัครวันนี้ - 24 มี.ค. 2566


รายละเอียด https://bit.ly/3JqGsjY
 
 

หมายเหตุ : หลังสมัครจะมี Email ส่ง Link และวิธีการใช้งานโปรแกรม สำหรับดู VDO เพื่อเรียนก่อนสอบในวันที่ 25 มี.ค. 2566 ช่วงค่ำ กำหนดสอบคัดเลือก Online 27 มี.ค. 66 เวลา 18.00 - 18.30 น. ประกาศผล 29 มี.ค. 66 (วันที่ 5 เม.ย. 66 พิธีเปิด Online 14.00 - 16.00 น. 5 เม.ย. - 10 พ.ค. 66 VDO E-Learning + Tutorial Class + Final Test วันที่ 29 - 30 เม.ย. 66 และฝึกปฏิบัติ Short Course US ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา)
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ รวล.จุฬาภรณ์ พัฒนานักอัลตราซาวด์ เพื่อโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง